Thứ hai, 25/06/2018 07:42 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy định về hoãn phiên tòa

11/06/2015, 06:13 (GMT+7)

Thời hạn hoãn phiên toà sơ thẩm không quá 30 ngày, kể từ ngày Hội đồng xét xử ra quyết định hoãn phiên toà.

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: manhquan67@gmail.com hỏi:

Gia đình tôi đang theo đuổi vụ kiện dân sự. Tôi muốn biết những quy định của luật về việc hoãn phiên tòa, thời gian hoãn một lần là bao lâu. Rất mong được sự hướng dẫn của luật gia.

Trả lời:

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự và Nghị quyết số 05/2012 ngày 3/12/2012 của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã sửa đổi, bổ sung một số điều được quy định như sau:

Thời hạn hoãn phiên toà sơ thẩm không quá 30 ngày, kể từ ngày Hội đồng xét xử ra quyết định hoãn phiên toà. Nếu phiên toà xét xử một vụ án bị hoãn nhiều lần, thì thời hạn của mỗi lần hoãn không được quá giới hạn cho phép là 30 ngày, kể từ ngày Hội đồng xét xử ra quyết định hoãn phiên toà lần đó.

Thời gian hoãn phiên toà không tính vào thời hạn chuẩn bị xét xử quy định tại Điều 179 của Bộ luật Tố tụng dân sự và được hướng dẫn tại Điều 14 của Nghị quyết này.

Tuy nhiên, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, bảo đảm việc mở lại phiên toà xét xử vụ án theo đúng quy định, thì sau khi hoãn phiên toà, toà án phải có kế hoạch mở lại phiên toà trong thời gian sớm nhất mà không nhất thiết phải để đến 30 ngày mới mở lại phiên toà.

Trường hợp đã ấn định được ngày mở lại phiên toà, thì trong quyết định hoãn phiên toà phải ghi thời gian, địa điểm mở lại phiên toà. Nếu chưa ấn định được ngày mở lại phiên toà, thì trong quyết định ghi về thời gian, địa điểm mở lại phiên toà sẽ được toà án thông báo sau.

Chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử thông báo công khai quyết định hoãn phiên toà cho những người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa biết và giao ngay cho họ quyết định này. Quyết định này được coi như giấy triệu tập mới đối với đương sự, nếu trong quyết định đã ghi thời gian, địa điểm mở lại phiên toà.

Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian, địa điểm mở lại phiên toà ghi trong quyết định hoãn phiên toà, thì toà án phải thông báo ngay cho viện kiểm sát cùng cấp và những người tham gia tố tụng biết về thời gian, địa điểm mở lại phiên toà.

Hội đồng xét xử không được hoãn phiên toà vì lý do tại phiên toà đương sự yêu cầu hoãn phiên toà để nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự hoặc để uỷ quyền cho người khác tham gia tố tụng thay mình.

Nếu tại phiên toà, đương sự xuất trình tài liệu, chứng cứ mới mà có yêu cầu giám định bổ sung đối với tài liệu, chứng cứ đó hoặc giám định lại (kể cả việc tài sản mới được phát hiện cần phải định giá, thẩm định giá) và xét thấy việc giám định bổ sung, giám định lại (định giá, thẩm định giá) là cần thiết cho việc giải quyết vụ án, thì Hội đồng xét xử quyết định giám định bổ sung, giám định lại (định giá, thẩm định giá) và căn cứ vào Khoản 4 Điều 230 của Bộ luật ra quyết định hoãn phiên toà.

Nếu sắp hết thời hạn hoãn phiên toà mà chưa có kết quả giám định, kết quả định giá, thẩm định giá thì thẩm phán căn cứ vào Khoản 4 Điều 189 của Bộ luật Tố tụng dân sự ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự.

Trên đây là những quy định chung về hoãn phiên tòa bạn nghiên cứu vận dụng.

LG : MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận