Thứ sáu, 19/04/2019 11:46 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Quy định về luân chuyển cán bộ giữa công chức, viên chức

27/07/2010, 14:00 (GMT+7)

Một bạn đọc giấu tên xin hỏi:

Tôi tốt nghiệp đại học và công tác ở cơ quan Nhà nước thuộc đơn vị sự nghiệp (Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh) được 5 năm. Tôi có quyết định xếp ngạch viên chức (có chứng chỉ A, B tin học; B Anh văn) đã 2 năm, do Sở NN - PTNT tỉnh ký (không tổ chức thi công chức mà bằng hình thức xét tuyển). Sau đó, tôi chuyển về công tác tại Trạm Khuyến nông Khuyến ngư huyện (vẫn thuộc tỉnh - ngành dọc), Phòng NN -  PTNT huyện có ý định xin tôi về công tác tại đây (là công chức).

Tôi xin hỏi luật gia: Nếu tôi xin về Phòng Nông nghiệp huyện, tôi có được bảo lưu quyền lợi hay không? Hay phải làm lại hợp đồng, rồi thi công chức lại từ đầu?

Trả lời:

Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành thì căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch cán bộ, cán bộ được điều động, luân chuyển trong hệ thống các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Việc điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.

Theo Nghị định 24 ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về sử dụng và quản lý công chức quy định việc điều động công chức thực hiện trong các trường hợp sau đây:

+ Theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể;

+ Chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật;

+ Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Chế độ, chính sách đối với công chức được điều động, luân chuyển được quy định như sau: Công chức được điều động, luân chuyển đến vị trí công tác khác không phù hợp với ngạch công chức hiện giữ thì phải chuyển ngạch.

Công chức được luân chuyển đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời gian luân chuyển.

Từ quy định trên, đối chiếu với trường hợp của bạn nếu bạn được điều động về công tác tại đơn vị mới thì các chế độ chính sách của bạn vẫn được giữ nguyên vì đây là điều động cán bộ.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận