Thứ tư, 21/11/2018 11:03 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy định về luân chuyển viên chức

11/12/2014, 08:12 (GMT+7)

Theo Luật Viên chức và Nghị định số 29/2012 ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định việc phân công nhiệm vụ đối với viên chức như sau:

Một bạn đọc hỏi:

Hiện em đang là viên chức của Sở NN-PTNT đã công tác được 2 năm và em định xin chuyển qua "Dự án hỗ trợ sinh kế cho người nghèo" (có thời hạn là sáu năm). Vậy em xin hỏi sau sáu năm dự án kết thúc em có được quay về Sở NN-PTNT không hay phải xin việc lại từ đầu (mặc dù khi chuyển qua dự án em vẫn còn biên chế viên chức)? Xin luật gia tư vấn giúp em.

Trả lời:

Theo Luật Viên chức và Nghị định số 29/2012 ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định việc phân công nhiệm vụ đối với viên chức như sau:

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để viên chức thực hiện nhiệm vụ và các chế độ, chính sách đối với viên chức.

Việc phân công nhiệm vụ cho viên chức phải bảo đảm phù hợp với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý được bổ nhiệm và yêu cầu của vị trí việc làm.

Việc biệt phái viên chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

Theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách.

Để thực hiện công việc cần giải quyết trong một thời gian nhất định.

Thời hạn biệt phái viên chức không quá 3 năm. Trường hợp một số ngành, lĩnh vực đặc thù yêu cầu phải có thời hạn biệt phái dài hơn thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái tiếp tục quản lý, theo dõi trong thời gian viên chức được cử đi biệt phái.

Cơ quan, đơn vị tiếp nhận viên chức biệt phái có trách nhiệm phân công, bố trí, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác đối với viên chức đó.

Viên chức được cử biệt phái được hưởng quyền lợi quy định tại Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 6 Điều 36 Luật Viên chức.

Từ quy định trên, áp dụng vào trường hợp của bạn thì việc bạn chuyển sang làm việc tại dự án phải được sự phân công của người lãnh đạo đơn vị (đồng ý cho bạn chuyển và dự án đó thuộc sở ngành đó quản lý).

Nếu bạn nghỉ việc ở cơ quan chuyển sang làm ở dự án khác không thuộc đơn vị bạn đang quản lý thì bạn phải làm các thủ tục thôi việc ở đơn vị này và chuyển sang làm ở dự án khác, sau này bạn sẽ không được quay về là viên chức như hiện nay. Nếu bạn được phân công sang làm việc ở dự án thì dự án kết thúc bạn vẫn được quay về sở và vẫn là viên chức của đơn vị.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận