Thứ ba, 19/02/2019 03:19 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy định về quyền giao, cho thuê mặt biển

02/12/2011, 12:30 (GMT+7)

Thẩm quyền giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản được quy định như thế nào?

* Thẩm quyền giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản được quy định như thế nào? Trả lời: Thẩm quyền giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản được quy định như sau: - Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giao mặt nước biển không thu tiền sử dụng mặt nước biển cho cá nhân sinh sống tại địa phương trực tiếp nuôi trồng thủy sản mà nguồn sống chủ yếu dựa vào thu nhập từ nuôi trồng thủy sản được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn sở tại xác nhận hoặc phải chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp theo quy định tại khoản 1 Ðiều 13 của Luật Thủy sản. (Khoản 2, Điều 28 Luật Thủy sản năm 2003). - Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản trong các trường hợp sau đây (Khoản 3, Điều 28 Luật Thủy sản năm 2003). + Tổ chức, cá nhân thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản theo dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; + Tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản theo dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam xét duyệt. - Ðối với tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản trước khi Luật này có hiệu lực thì được chuyển sang thuê khi hết thời hạn được giao, trừ đối tượng quy định tại khoản 2 Ðiều 28 (Khoản 4, Điều 28 Luật Thủy sản năm 2003). - Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao mặt nước biển cho cơ quan nghiên cứu khoa học về thủy sản theo quy hoạch, chương trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (Khoản 5, Điều 28 Luật Thủy sản năm 2003).

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận