| Hotline: 0983.970.780

Thứ năm 03/12/2020 - 23:54

Luật sư của bạn

Quy định về thăm viếng và di chuyển hài cốt liệt sĩ

Thứ Ba 11/08/2015 - 07:59

Thân nhân liệt sĩ (không quá ba người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ khi thăm viếng mộ liệt sĩ được Nhà nước hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn mỗi năm một lần.

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: trandinhtienth@gmail.com hỏi:

Tôi có người chú là liệt sĩ, hiện phần mộ chú tôi đang nằm tại nghĩa trang tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 9 này là giỗ chú tôi nên gia đình (là người thờ cúng và cũng theo nguyện vọng của ông bà tôi khi còn sống mong muốn đưa hai cốt của chú về quê hương) muốn vào thăm mộ chú và có nguyện vọng đưa chú tôi về nghĩa trang liệt sỹ quê nhà. Tôi muốn biết những quy định của Nhà nước về vấn đề này, mong luật gia hướng dẫn để gia đình còn làm các thủ tục.

Trả lời:

Theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định số 31/2013 ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh người có công với cách mạng như sau:

Về thăm viếng mộ liệt sĩ quy định:

Thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ được hỗ trợ khi thăm viếng mộ liệt sĩ trong nước đối với các trường hợp sau:

Mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ.

Trường hợp liệt sĩ chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang liệt sĩ nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang.

Liệt sĩ có thông tin địa phương nơi hy sinh ghi trong giấy báo tử hoặc theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử.

Thân nhân liệt sĩ (không quá ba người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ khi thăm viếng mộ liệt sĩ được Nhà nước hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn mỗi năm một lần.

Về di chuyển hài cốt liệt sĩ quy định:

Mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin an táng trong nghĩa trang liệt sĩ được di chuyển theo nguyện vọng của thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ.

Nhà nước hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn đối với thân nhân liệt sĩ hoặc người được thân nhân liệt sĩ ủy quyền hoặc người thờ cúng liệt sĩ (không quá ba người) khi di chuyển hài cốt liệt sĩ; hỗ trợ kinh phí cất bốc và di chuyển hài cốt liệt sĩ.

Không hỗ trợ kinh phí di chuyển hài cốt liệt sĩ đối với những trường hợp đã được di chuyển theo nguyện vọng của thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ.

Trên đây là những quy định chung, bạn nghiên cứu để chuẩn bị các thủ tục thăm viếng và di chuyển mộ liệt sĩ.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/quy-dinh-ve-tham-vieng-va-di-chuyen-hai-cot-liet-si-d147666.html

Báo Nông Nghiệp