Chủ nhật, 24/06/2018 04:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy định về tinh giản biên chế

27/12/2017, 06:35 (GMT+7)

Công văn số 5873/BNV ngày 14/12/2015 của Bộ Nội vụ hướng dẫn không thực hiện giải quyết tinh giản biên chế đối với công chức, viên chức...

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: lannguyenthi@gmail.com hỏi:

Xin luật sư cho biết điều kiện nằm trong diện tinh giản biên chế. Bản thân tôi có bằng cấp không đúng với công việc đang làm nhưng hàng năm vẫn được bình bầu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cơ quan tôi đang xét giảm biên chế, vậy trường hợp của tôi có thuộc diện tinh giản không?

Trả lời:

Tại công văn số 5873/BNV ngày 14/12/2015 của Bộ Nội vụ hướng dẫn không thực hiện giải quyết tinh giản biên chế đối với công chức, viên chức trong các trường hợp sau:

Trường hợp công chức, viên chức có 02 năm liên tiếp được đánh giá, phân loại không hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện giải quyết chế độ, chính sách thôi việc theo quy định tại Nghị định số 46/2010/NĐ - CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức và Nghị định số 29/2012/NĐ - CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Trường hợp công chức, viên chức có trình độ chuyên môn đào tạo phù hợp với quy định của cơ quan có thẩm quyền về tiêu chuẩn trình độ đào tạo đối với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm, nhưng đưa vào diện tinh giản do chưa đạt trình độ chuẩn.

Trường hợp công chức, viên chức đang công tác tại các tổ chức hiện đang hoạt động bình thường, nhưng đưa vào diện tinh giản dôi dư do sắp xếp tổ chức.

Trường hợp công chức, viên chức có chuyên ngành đào tạo chưa phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm, nhưng luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trường hợp công chức, viên chức có trình độ chuyên môn đào tạo cao hơn quy định của cơ quan có thẩm quyền về tiêu chuẩn trình độ đối với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm, đưa vào diện tinh giản dôi dư do cơ cấu lại công chức, viên chức.

Trường hợp công chức, viên chức có lý do nghỉ ốm, nhưng chưa đáp ứng được quy định có số ngày nghỉ tối thiểu bằng số ngày nghỉ tối đa được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Từ quy định nêu trên thì bạn có chuyên ngành đào tạo chưa phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm, nhưng luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao. Do vậy bạn không nằm trong diện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2015.

LS MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận