Chủ nhật, 24/06/2018 08:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy định về văn bằng chứng chỉ

14/09/2017, 06:35 (GMT+7)

Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp một cấp học hoặc một trình độ đào tạo; chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học sau khi được hoàn thành một khóa hoặc một chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao học vấn, nghề nghiệp...

Bạn đọc gửi từ địa chỉ minhminhluuty@gmail.com xin luật sư tư vấn giúp một việc như sau:

Cháu thi trượt kỳ thi PTTH vừa qua. Cho cháu xin hỏi luật sư mấy vấn đề: Cháu dự kiến nhập học Trung học chuyên nghiệp (Trung cấp Chăn nuôi - Thú y) thì sau này cháu có đủ điều kiện để được tham gia học đại học ngành Chăn nuôi - Thú y hệ vừa học vừa làm không? 

Trong lý lịch HSSV mục trình độ học vấn có được ghi "12/12" không?

Cháu có nghe thông tin có một số trường đại học tuyển sinh hệ đã học xong chương trình lớp 12 (không tốt nghiệp). Như vậy có đúng không?

Cháu xin cảm ơn, chúc luật sư và đồng nghiệp sức khỏe, hạnh phúc.

Trả lời:

Theo quy định của Luật Giáo dục và Nghị định số 75/2006 ngày 2/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục, quy chế thi THPT năm 2017 của Bộ Giáo dục- Đào tạo quy định thi kiểm tra, tuyển sinh, công nhận tốt nghiệp như sau:

Thi kiểm tra trong hệ thống giáo dục quốc dân gồm thi, kiểm tra kết thúc môn học, thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh, thi chọn học sinh giỏi.

Việc đánh giá kết quả học tập, công nhận người học hoàn thành chương trình môn học, cấp học hoặc trình độ đào tạo bằng hình thức kiểm tra, thi kết thúc môn học, thi tốt nghiệp hoặc xét tốt nghiệp; kết quả kiểm tra, thi là một căn cứ chủ yếu giúp nhà trường và các cấp quản lý giáo dục đánh giá chất lượng giáo dục.

Việc công nhận tốt nghiệp một cấp học hoặc một trình độ đào tạo được thực hiện bằng: xét tốt nghiệp đối với trung học cơ sở; thi tốt nghiệp đối với trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng; thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ đồ án, khoá luận tốt nghiệp đối với trình độ đại học; bảo vệ luận văn đối với trình độ thạc sĩ; bảo vệ luận án đối với trình độ tiến sĩ.

Trường hợp đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì việc công nhận hoàn thành chương trình môn học, việc công nhận tốt nghiệp đối với người học được thực hiện theo Quy chế đào tạo theo tín chỉ do Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành.

Thi tuyển, xét tuyển trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đánh giá khả năng học tập của người dự tuyển để chọn người học. Việc tuyển sinh được thực hiện bằng hình thức thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển.

Văn bằng, chứng chỉ được quy định:

Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp một cấp học hoặc một trình độ đào tạo; chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học sau khi được hoàn thành một khóa hoặc một chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao học vấn, nghề nghiệp.

Văn bằng, chứng chỉ phải phản ánh đúng yêu cầu của chương trình giáo dục và trình độ của người học.

Từ những quy định nêu trên thì trong hồ sơ sinh viên của cháu không được ghi học vấn 12/12 vì chưa tốt nghiệpTHPT, cháu có thể xin bảo lưu để sang năm dự thi tiếp để được công nhận tốt nghiệp.

Khi cháu tốt nghiệp THPT thì mới đủ một trong nhiều điều kiện để học đại học, còn hình thức đào tạo đại học thì đa dạng, cháu được lựa chọn các hình thức học sao cho phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mình.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận