Thứ ba, 19/02/2019 03:21 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy định vi phạm về SX TĂCN thủy sản

19/12/2011, 11:13 (GMT+7)

Vi phạm các quy định về sản xuất thức ăn nuôi thuỷ sản được quy định như thế nào?

* Vi phạm các quy định về sản xuất thức ăn nuôi thuỷ sản được quy định như thế nào? Trả lời: Theo Điều 23, Mục 5 Nghị định 31/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản, việc xử lý vi phạm các quy định về sản xuất thức ăn nuôi thủy sản được quy định như sau: 1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Cơ sở có hành vi sản xuất thức ăn nuôi thuỷ sản mà không có nhân viên kỹ thuật chuyên ngành theo quy định của Bộ NN - PTNT; b) Không đảm bảo điều kiện sản xuất kinh doanh đối với cơ sở sản xuất thức ăn nuôi thuỷ sản. 2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Sản xuất thức ăn nuôi thuỷ sản bị cấm sử dụng, không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh theo quy định của Bộ NN - PTNT; b) Sản xuất thức ăn nuôi thuỷ sản có thành phần là chất bị cấm sử dụng theo quy định của Bộ NN - PTNT; c) Sản xuất thức ăn nuôi thuỷ sản có thành phần chỉ tiêu chất lượng dưới mức công bố. 3. Hình thức xử phạt bổ sung: a) Tịch thu thức ăn nuôi thuỷ sản đối với hành vi sản xuất thức ăn nuôi thuỷ sản bị cấm sử dụng, không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh theo quy định của Bộ NN - PTNT và hành vi sản xuất thức ăn nuôi thuỷ sản có thành phần là chất bị cấm sử dụng theo quy định của Bộ NN - PTNT. b) Tước quyền sử dụng giấy kinh doanh từ 06 tháng đến 12 tháng trong trường hợp tái phạm hành vi: - Sản xuất thức ăn nuôi thuỷ sản bị cấm sử dụng, không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh theo quy định của Bộ NN - PTNT; - Sản xuất thức ăn nuôi thuỷ sản có thành phần là chất bị cấm sử dụng theo quy định của Bộ NN - PTNT; - Sản xuất thức ăn nuôi thuỷ sản có thành phần chỉ tiêu chất lượng dưới mức công bố. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc tiêu huỷ thức ăn nuôi thuỷ sản đối với hành vi sản xuất thức ăn nuôi thuỷ sản bị cấm sử dụng, không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh theo quy định của Bộ NN - PTNT và hành vi sản xuất thức ăn nuôi thuỷ sản có thành phần là chất bị cấm sử dụng theo quy định của Bộ NN - PTNT; b) Buộc thu hồi để tái chế hoặc thay đổi mục đích sử dụng của sản phẩm đối với hành vi sản xuất thức ăn nuôi thuỷ sản có thành phần chỉ tiêu chất lượng dưới mức công bố.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận