Thứ năm, 23/05/2019 04:54 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Quy định xét đăng ký tên thuốc BVTV thương phẩm

20/08/2014, 09:49 (GMT+7)

Hiện nay có hơn 300 công ty kinh doanh mặt hàng thuốc BVTV với nhiều tên thương phẩm khác nhau, cho nên nếu hạn chế chỉ 10 tên thương phẩm được đưa vào danh mục thì gây thiệt hại cho doanh nghiệp rất nhiều.

Nội dung trao đổi:

Mỗi hoạt chất hoặc mỗi hỗn hợp các hoạt chất chỉ được xét đăng ký 10 tên thuốc BVTV thương phẩm (Dự thảo TT3, điều 6, mục 6).

Hội doanh nghiệp SXKD Thuốc BVTV Việt Nam: Luật Bảo vệ và KDTV không quy định điều khoản này. Luật Thương mại cho phép các doanh nghiệp được quyền kinh doanh những mặt hàng nhà nước không cấm và được quyền tự do cạnh tranh lành mạnh.

Hiện nay có hơn 300 công ty kinh doanh mặt hàng thuốc BVTV với nhiều tên thương phẩm khác nhau, cho nên nếu hạn chế chỉ 10 tên thương phẩm được đưa vào danh mục thì gây thiệt hại cho doanh nghiệp rất nhiều, nhất là doanh nghiệp trong nước.

Ngoài ra, sẽ gây ra tình trạng độc quyền sản phẩm, tạo lợi ích nhóm. Việc giới hạn 10 tên trong danh mục sẽ làm nông dân bị ép mua thuốc BVTV với giá cao. Chúng tôi đề nghị bỏ điều khoản này.

Đại lý MT tại tỉnh Long An: Hôm trước tôi đã phát biểu là không đồng ý với yêu sách của doanh nghiệp là đòi mỗi dạng thành phẩm của thuốc được đăng ký tùm lum hàm lượng. Tôi phát biểu vậy bởi điều đó chỉ có lợi cho doanh nghiệp trong việc cạnh tranh, đẩy mạnh sản lượng bán hàng mà chẳng có lợi gì cho nông dân và sản xuất.

Nhưng nếu như mỗi hoạt chất (hoặc hỗn hợp hoạt chất) mà chỉ được đăng ký 10 tên thuốc thương phẩm thì lại bóp nghẹt cạnh tranh. Chúng ta biết rằng cùng hoạt chất, cùng hàm lượng (thậm chí cùng độ sạch) nhưng các nhà máy sản xuất khác nhau vẫn cho ra những sản phẩm có chất lượng khác nhau, công nghệ ra đời sau sẽ có những ưu việt so với công nghệ ra đời trước.

Bởi vậy, nếu chỉ hạn chế 10 tên thương mại cho một hoạt chất (hoặc hỗn hợp các hoạt chất) thì khiến nông dân và sản xuất mất đi cơ hội tiếp cận với thuốc có chất lượng hơn, ít độc hại hơn và giá cả phải chăng hơn.

Donghai12@gmail.com: Danh mục thuốc BVTV hiện nay là quá nhiều, điều đấy không những là ý kiến của người làm công tác quản lý, nông dân mà cả doanh nghiệp. Để xảy ra tình trạng trên do các quy định về đăng ký khảo nghiệm thuốc trước đây dễ dãi và công tác quản lý nhà nước không minh bạch, nhiều tiêu cực.

Thực tế đó đã sinh ra nhiều doanh nghiệp SXKD thuốc BVTV "siêu nhỏ", sản phẩm được đặt hàng cho đơn vị khác gia công. Và cũng từng có hiện tượng, một số doanh nghiệp xin phép đăng ký, khảo nghiệm cùng lúc nhiều sản phẩm rồi để đấy không sản xuất mà bán lại tên thuốc cho đơn vị khác.

Bởi vậy muốn chấn chỉnh thì luật mới cần hạn chế tối đa những khuyết tật đó mà cách tốt nhất dùng biện pháp ký quỹ. Nếu có quy định, một sản phẩm được lưu hành trên thị trường thì nhà sản xuất (cung ứng) phải ký quỹ khoảng vài ba tỷ đồng, thì bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải tự tính toán hiệu quả không dám làm ẩu nữa.

Như vậy chẳng những hạn chế được tiêu cực, không ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp mà còn làm cho Danh mục thuốc BVTV ngắn lại.

Nội dung trao đổi kỳ tới:

Mỗi giấy phép khảo nghiệm cấp không quá 3 cây trồng, mỗi cây trồng không quá 3 đối tượng (Dự thảo TT3, điều 9, mục 4).

Ý kiến phản biện: Quy định trên là áp đặt, không khoa học bởi có nhiều đối tượng dịch hại cùng gây hại trên nhiều cây trồng khác nhau; đồng thời cũng có hoạt chất cùng phòng trừ được nhiều đối tượng.

Rất mong bạn đọc góp ý kiến trao đổi: Ý kiến xin gửi theo địa chỉ thư điện tử: diendanbvtv@gmail.com.

QUANG NGỌC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận