Thứ sáu, 21/09/2018 08:22 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quý III/2012, hoàn thành hệ thống ISO 9001:2008

10/11/2011, 10:16 (GMT+7)

Văn phòng thường trực Cải cách hành chính (Bộ NN-PTNT) vừa tổ chức giao ban kết quả triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại các đơn vị thuộc Bộ.

Theo ông Nguyễn Minh Nhạn, Chánh Văn phòng Bộ NN-PTNT, Tổ trưởng Tổ công tác ISO khối cơ quan Bộ, một số đơn vị triển khai ISO 9001:2008 chưa theo yêu cầu của Bộ. Trong đó Tổng cục Thủy sản, Cục Chế biến Nông lâm thủy sản & nghề muối chưa thực hiện báo cáo theo định kỳ. Tổng cục Thủy lợi, Cục Trồng trọt triển khai chậm theo tiến độ kế hoạch.

Ông Nhạn lưu ý các đơn vị cần xây dựng đầy đủ quy trình theo yêu cầu của hệ thống QLCL tại Thông tư 01/2010/TT-BKHCN, gồm 3 quy trình chung, 6 quy trình bắt buộc và các quy trình giải quyết công việc cụ thể đối với thủ tục nội bộ và thủ tục hành chính (theo đề án 30) của đơn vị. Từ tháng 1/2012 thực hiện áp dụng thí điểm các quy trình ISO của đơn vị của đơn vị; tiến hành xem xét, chỉnh sửa hoàn thiện. Đơn vị cần nghiêm túc báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện về Văn phòng thường trực CCHC, phấn đấu đến quý III/2012 hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2008.

VĂN TRƯỜNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận