Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

| Hà Nội 34°C /57%

BIDV - Ngân hàng đầu tiên cho vay gián tiếp nguồn Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa

BIDV - Ngân hàng đầu tiên cho vay gián tiếp nguồn Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Doanh nghiệp 10/12/2019 - 08:36

Với nguồn vốn hỗ trợ từ quỹ, các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam có cơ hội rất lớn để tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp.

Cơ hội tiếp cận lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cơ hội tiếp cận lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Doanh nghiệp 10/05/2019 - 19:26

Nghị định số 39/2019/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 quy định chi tiết Điều 20 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Báo Nông Nghiệp