Thứ hai, 17/12/2018 04:46 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy trình lập kế hoạch đầu tư thực hiện đề án xây dựng NTM

06/04/2012, 11:08 (GMT+7)

Quy trình lập kế hoạch đầu tư thực hiện đề án xây dựng NTM được thực hiện như thế nào?

Quy trình lập kế hoạch đầu tư thực hiện đề án xây dựng NTM được thực hiện như thế nào?

Trả lời: 

Theo quy định của Điều 9 Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT- BTC ngày 13/4/2011 của Bộ NN - PTNT- Bộ Kế hoạch đầu tư - Bộ Tài chính thì quy trình lập kế hoạch đầu tư thực hiện đề án xây dựng NTM như sau:

1. Xây dựng kế hoạch:

a) Quy trình xây dựng kế hoạch thực hiện đề án cho năm tới của xã được thực hiện như quy trình lấy ý kiến của cộng đồng nhân dân về đề án quy định tại Khoản 2, Điều 8. Danh mục công trình, dự án dự kiến ưu tiên đầu tư phải có trong danh mục công trình, dự án của đề án xây dựng NTM của xã.

b) Sau khi được Hội đồng Nhân dân xã thông qua, Ban quản lý xã gửi kế hoạch của xã cho UBND huyện để tổng hợp, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch chung toàn huyện, gửi cho UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở NN - PTNT. UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình toàn tỉnh và gửi cho các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính và NN - PTNT để tổng hợp, làm căn cứ bố trí vốn.

2. Kế hoạch phân bổ vốn:

a) Sau khi dự toán ngân sách năm được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ thông qua. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ NN - PTNT phối hợp thông báo tổng mức vốn cho các địa phương.

b) Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định phương án phân bổ vốn. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở NN - PTNT lập kế hoạch phân bổ vốn và thông báo cho các huyện.

c) UBND huyện tập hợp các nguồn vốn được phân bổ (vốn của Chương trình, vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách huyện, vốn từ các chương trình/dự án lồng ghép) và vốn tự huy động, phân bổ vốn cho từng xã.

d) UBND xã chỉ đạo Ban quản lý NTM xã phân bổ vốn cho từng công trình, trình Hội đồng nhân dân xã thông qua.

e) Khung thời gian xây dựng kế hoạch NTM nên phù hợp với khung thời gian xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội (hàng năm và 5 năm)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận