Chủ nhật, 23/09/2018 01:26 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quyền của tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản

18/11/2011, 16:00 (GMT+7)

Tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản có những quyền gì?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 20, Luật Thủy sản năm 2003, tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản có các quyền sau: 1. Khai thác thuỷ sản theo nội dung ghi trong Giấy phép khai thác thuỷ sản. 2. Được cơ quan chuyên môn thông báo kịp thời về tình hình diễn biến thời tiết; được thông báo về nguồn lợi thuỷ sản, thông tin về hoạt động thuỷ sản, thị trường thuỷ sản và hướng dẫn về kỹ thuật khai thác thuỷ sản. 3. Được Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp do thành quả lao động và kết quả đầu tư trong khai thác thuỷ sản. 4. Có các quyền khác theo quy định của pháp luật. Tổ chức cá nhân khai thác thủy sản có nghĩa vụ gì? Trả lời: Theo quy định tại Điều 21, Luật Thủy sản năm 2003, tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản có các nghĩa vụ sau: 1. Thực hiện các quy định ghi trong Giấy phép khai thác thuỷ sản. 2. Nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. 3. Đánh dấu ngư cụ đang được sử dụng tại ngư trường bằng dấu hiệu dễ nhận biết theo quy định của Bộ NN - PTNT. 4. Tuân thủ sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng, cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 5. Phải cứu nạn khi gặp người, tàu thuyền bị nạn. 6. Tuân theo các quy định về quản lý vùng khai thác, bảo vệ trật tự, an ninh trên địa bàn khai thác. 7. Phát hiện, tố giác, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về thuỷ sản. 8. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận