Thứ ba, 19/02/2019 04:14 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quyền, nghĩa vụ của người nuôi trồng thủy sản

01/12/2011, 11:35 (GMT+7)

Tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản có những quyền và nghĩa vụ gì?

* Tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản có những quyền và nghĩa vụ gì? Trả lời: Điều 25, Điều 26, Luật Thuỷ sản năm 2003 quy định tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản có những quyền và nghĩa vụ sau: Quyền

1. Ðược cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để nuôi trồng thủy sản, mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản. 2. Ðược Nhà nước bảo vệ khi bị người khác xâm hại đến quyền sử dụng đất để nuôi trồng thủy sản, mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản hợp pháp của mình; được bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh trước khi hết thời hạn được giao, cho thuê theo quy định của pháp luật. 3. Ðược cơ quan chuyên ngành thủy sản phổ biến, đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật mới về nuôi trồng thủy sản, kỹ thuật sản xuất giống thủy sản mới, kỹ thuật phòng trừ và phát hiện dịch bệnh thủy sản, thông báo về tình hình môi trường và dịch bệnh vùng nuôi trồng thủy sản, thông tin về thị trường thủy sản. Nghĩa vụ

1. Sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả diện tích đất, mặt nước biển được giao, cho thuê để nuôi trồng thủy sản và bảo vệ các công trình phục vụ chung cho nuôi trồng thủy sản. 2. Thực hiện nghĩa vụ tài chính về sử dụng đất để nuôi trồng thủy sản, mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật. 3. Báo cáo thống kê nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật về thống kê. 4. Giao lại đất để nuôi trồng thủy sản, mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản khi có quyết định thu hồi theo quy định của pháp luật. 5. Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận