Thứ tư, 24/04/2019 01:50 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Quyết tâm phát triển bò sữa

19/02/2014, 10:25 (GMT+7)

Ngày 18/2/2014, UBND tỉnh Sóc Trăng triển khai Dự án phát triển chăn nuôi bò sữa giai đoạn 2013-2020...

Ngày 18/2/2014, UBND tỉnh Sóc Trăng triển khai Dự án phát triển chăn nuôi bò sữa giai đoạn 2013-2020, mục tiêu phát triển chăn nuôi bò sữa nhanh, bền vững theo hướng an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; từng bước cơ giới hóa, hiện đại các khâu chăn nuôi.

Tổng nguồn vốn thực hiện dự án hơn 286 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước 40,2 tỷ đồng, vốn vay 24 tỷ đồng từ các ngân hàng hỗ trợ cho các nông hộ nghèo, gia trại, nông trại với lãi suất ưu đãi và đặc biệt là nguồn vốn tự có của DN, nông hộ 201,6 tỷ đồng, vốn của HTX Evergrowth là 21 tỷ đồng.

Dự án phát triển chăn nuôi bò sữa Sóc Trăng được sự đồng thuận cao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, mang nhiều ý nghĩa trong việc hỗ trợ kinh tế nông hộ, nhằm chuyển đổi hình thức chăn nuôi, phấn đấu đến năm 2020 bình quân mỗi nông hộ thuộc dự án nuôi từ 5-6 con bò sữa trở lên; tăng đàn bò sữa từ 4.700 con lên 17.800 con, cơ cấu đàn bò cái sinh sản chiếm 60%, đàn bò cái vắt sữa chiếm 40% trên tổng đàn, nâng năng suất sữa đạt 4.500 kg/con/chu kỳ và sản lượng sữa tươi đến năm 2020 đạt 23.000 tấn/năm; giải quyết việc làm cho hơn 6.000 lao động.

Để đáp ứng nhu cầu tăng đàn bò sữa, dự án sẽ mở rộng vùng trồng cỏ lên 1.200 ha, góp phần nâng trên 80% hộ chăn nuôi bò sữa có hệ thống xử lý chất thải, giảm ô nhiễm môi trường.

Trước đây, một số tỉnh trong vùng ĐBSCL từng có lúc rầm rộ triển khai thực hiện chương trình nuôi bò sữa, nhưng rồi sau đó vì nhiều lý do khác nhau, lần lượt các mô hình nuôi bò sữa không thành công và lặng lẽ rút êm.

 Thế nhưng từ nhiều năm qua, ở Sóc Trăng tuy khí hậu nóng, ẩm nhưng hàng năm nhờ điều kiện tự nhiên trên địa bàn tỉnh ít bị ngập lũ, thực vật phát triển, nông dân Sóc Trăng có truyền thống chăn nuôi bò… nên thuận lợi phát triển chăn nuôi bò. Đàn bò sữa vẫn duy trì phát triển không ngừng đến nay.

 Thành công nổi trội từ các mô hình chăn nuôi bò sữa là HTX Evergrowth. Từ năm 2004 có 477 con, đến nay Sóc Trăng có đàn bò sữa 4.700 con, sản lượng sữa đạt 16 tấn/ngày, doanh thu bình quân 45-50 triệu đồng/con/năm và nếu không tính công lao động lãi đạt 20 triệu đồng/con bò cho sữa/năm. Có thể nói tỉnh Sóc Trăng là địa phương duy nhất thành công phát triển đàn bò sữa ở vùng ĐBSCL.

 Anh Trần Hoàng An, Giám đốc HTX Nông nghiệp Evergowth, cho biết: Từ kinh nghiệm trải qua những giai đoạn khó khăn của HTX, từ ban đầu 171 nông hộ đến nay nhân rộng lên 1.700 nông hộ. Thường bò sữa là chỉ có người giàu nuôi, vì những dụng cụ chăn nuôi, gieo tinh, thuốc thú y đều rất đắt… Vì vậy nếu dự án chọn đối tượng nghèo, cận nghèo cần có phương án lựa chọn đối tượng nông hộ có điều kiện, quyết tâm nuôi bò.

 Nông dân tham gia phải được tổ chức tập huấn kỹ thuật 10 ngày tại các nông hộ đang nuôi bò sữa trong tỉnh. Mặt khác triển khai dự án phải thực hiện theo trình tự, từ cách chọn giống cỏ, trồng cỏ, làm chuồng sau 2 tháng mới bắt đầu nuôi bò, phương cách chăm sóc, vắt sữa, cho bò sinh sản ra sao… Về tiêu thụ sữa, cần có sự phối hợp nâng cao nguồn lực quản lý và các cơ sở trực thuộc tổ chức liên kết bao tiêu, thu mua sữa với nhà máy chế biến sữa.

Hiện nay, tiêu thụ sữa tươi cung không đủ đáp ứng nhu cầu. HTX Evergowth đang thu mua sữa nông hộ 12.400 đồng/kg, HTX bán sữa cho nhà máy chế biến sữa 14.400 đồng/kg.

Ông Trần Văn Tâm, Trưởng phòng Chăn nuôi thuộc Sở NN-PTNT Sóc Trăng, đơn vị thực hiện dự án hy vọng: Trong năm 2014 sẽ tăng đàn bò sữa từ 4.700 con lên 6.000 con, tăng diện tích trồng cỏ lên 300 ha, nâng năng suất sữa hiện nay từ 3.700 kg/con/chu kỳ lên 3.900 kg/con/chu kỳ và sản lượng sữa đạt 8.000 tấn/năm, tạo việc làm cho 2.000 lao động nông thôn.

Ông Lê Thành Trí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng:

Cả nước đang triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, dự án nuôi bò sữa là một trong những mục tiêu của tỉnh Sóc Trăng triển khai đề án tái cấu trúc SX nông nghiệp, xác định cây trồng, vật nuôi phù hợp, chủ lực và quyết tâm thực hiện không để thất bại.

Tuy nhiên trong tình hình dịch bệnh chăn nuôi còn nhiều tiềm ẩn đặt ra vấn đề các cơ quan chuyên môn có biện pháp hữu hiệu, kịp thời chủ động đề phòng, bảo vệ đàn bò sữa và công ăn việc làm cho nông dân nuôi bò.

HỮU ĐỨC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận