Thứ bảy, 25/05/2019 08:30 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Ra mắt 3 Tổng cục

17/03/2010, 09:46 (GMT+7)

Hôm qua 16/3, Bộ NN-PTNT đã long trọng tổ chức lễ ra mắt 3 Tổng cục thuộc Bộ: Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thuỷ lợi, Tổng cục Thuỷ sản. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự và giao nhiệm vụ cho các Tổng cục.

* Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng: Vị thế của Bộ NN-PTNT có tính chất quyết định đến sự phát triển đất nước

Hôm qua 16/3, Bộ NN-PTNT đã long trọng tổ chức lễ ra mắt 3 Tổng cục thuộc Bộ: Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thuỷ lợi, Tổng cục Thuỷ sản. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự và giao nhiệm vụ cho các Tổng cục.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát khẳng định, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức của Bộ NN-PTNT, thành lập 3 Tổng cục: Lâm nghiệp, Thuỷ lợi và Thuỷ sản, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đã quyết định thành lập 3 Đảng bộ Tổng cục và Chỉ thị 3 BCH lâm thời 3 Đảng bộ. Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã kí quyết định giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Tổng cục trưởng đối với 3 Thứ trưởng; bổ nhiệm 6 Tổng cục phó; 25 Cục trưởng, Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục. Ngoài ra một vài nhân sự được xem xét điều động, bổ nhiệm từ địa phương về Tổng cục đang trong quá trình triển khai thủ tục.

Bộ trưởng Bộ NN - PTNT Cao Đức Phát trao con dấu cho Tổng cục Thủy sản

Tổng cục Lâm nghiệp:

-Thứ trưởng Hứa Đức Nhị, kiêm nhiệm Tổng cục trưởng;

- Nguyên Cục trưởng Cục Kiểm lâm Hà Công Tuấn, Bí thư Đảng uỷ Tổng cục giữ chức Phó Tổng cục trưởng, kiêm giữ chức Giám đốc Cơ quan quản lí CITES Việt Nam. Nguyên Cục trưởng Cục Lâm nghiệp Nguyễn Ngọc Bình, Phó Bí thư Đảng uỷ Tổng cục giữ chức Phó Tổng cục trưởng.

- Nguyên Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm Nguyễn Văn Cương, Phó Bí thư Đảng uỷ Tổng cục giữ chức Phó Cục trưởng phụ trách Cục Kiểm lâm; nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Bộ NN- PTNT Nguyễn Nghĩa Biên giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – tài chính; nguyên Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp Nguyễn Minh Thoa giữ chức Vụ trưởng Vụ KHCN và Hợp tác quốc tế; nguyên Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp Nguyễn Quang Dương giữ chức Vụ trưởng Phát triển rừng; nguyên Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp Cao Chí Công giữ chức Vụ trưởng Sử dụng rừng; nguyên Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm Trần Thế Liên giữ chức Vụ trưởng Bảo tồn thiên nhiên; nguyên Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm Nguyễn Hữu Dũng giữ chức Chánh Văn phòng Tổng cục; nguyên Phó Chánh thanh tra Bộ NN-PTNT Đoàn Minh Tuấn giữ chức Chánh Thanh tra Tổng cục; ông Ngô Út giữ chức Viện trưởng Viện Điều tra Quy hoạch rừng... 

Tổng cục Thuỷ lợi:

-Thứ trưởng Đào Xuân Học kiêm nhiệm Tổng Cục trưởng.

- Nguyên Cục trưởng Cục QLĐĐ-PCLB Nguyễn Xuân Diệu, Bí thư Đảng uỷ Tổng cục giữ chức Phó Tổng cục trưởng; nguyên Cục trưởng Cục Thuỷ lợi Vũ Văn Thặng giữ chức Tổng cục phó.

- Nguyên Phó Cục trưởng Cục QLĐĐ – PCLB Trần Quang Hoài, Phó Bí thư Tổng cục giữ chức Cục trưởng Cục QLĐĐ – PCLB; nguyên Vụ trưởng, Trưởng Ban Đổi mới và QLDNNN Bộ NN-PTNT Lê Thanh Cao giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – tài chính; nguyên Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường Bộ NN- PTNT Nguyễn Bỉnh Thìn giữ chức Vụ trưởng Vụ KHCN và Hợp tác quốc tế; nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuỷ lợi Đỗ Hồng Hải giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lí xây dựng cơ bản; nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuỷ lợi Đàm Hoà Bình giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lí công trình thuỷ lợi; nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ NN- PTNT Hà Thanh Liêm giữ chức Chánh Văn phòng Tổng cục; nguyên Phó Chánh Thanh tra Bộ NN- PTNT Đặng Nhật Tân giữ chức Chánh Thanh tra Tổng cục; ông Bùi Nam Sách giữ chức Viện trưởng Viện Quy hoạch Thuỷ lợi thuộc Tổng cục; ông Nguyễn Ngọc Anh giữ chức quyền Viện trưởng Viện Quy hoạch thuỷ lợi miền Nam thuộc Tổng cục; ông Nguyễn Viết Tiến giữ chức GĐ Trung tâm Tư vấn và chuyển giao công nghệ thuỷ lợi; nguyên Phó Cục trưởng Cục QLĐĐ - PCLB Nguyễn Hữu Phúc giữ chức GĐ Trung tâm Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Tổng cục Thuỷ sản:

- Thứ trưởng Vũ Văn Tám kiêm nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản.

- Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và môi trường Bộ NN-PTNT Phạm Anh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ Tổng cục giữ chức Phó Tổng cục trưởng; nguyên Cục trưởng Cục Khai thác và BVNLTS Chu Tiến Vĩnh, Phó Bí thư Đảng uỷ Tổng cục giữ chức Phó Tổng cục trưởng.

- Nguyên Phó Cục trưởng Cục Khai thác và BVNLTS Nguyễn Ngọc Oai, Phó Bí thư Đảng uỷ giữ chức Phó Cục trưởng phụ trách Cục Khai thác và BVNLTS; nguyên Phó Chánh Văn phòng Bộ NN-PTNT Vũ Tuấn Cường giữ chức Chánh Văn phòng Tổng cục; nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Bộ NN- PTNT Nguyễn Thị Thu Nguyệt giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – tài chính; nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ NN- PTNT Nguyễn Viết Mạnh giữ chức Vụ trưởng Vụ KHCN và Hợp tác quốc tế; nguyên quyền Cục trưởng Cục Nuôi trồng thuỷ sản Vũ Văn Dũng giữ chức Vụ trưởng Nuôi trồng Thuỷ sản; nguyên Phó Chánh Thanh tra Bộ Lưu Văn Huy giữ chức Chánh Thanh tra Tổng cục; ông Lê Tiêu La giữ chức Viện trưởng Viện Kinh tế và quy hoạch Thuỷ sản thuộc Tổng cục; nguyên Phó GĐ TT Tin học và thống kê Bộ NN- PTNT Dương Long Trì giữ chức GĐ Trung tâm Tin học Thuỷ sản; nguyên Phó Cục trưởng Cục Nuôi trồng Thuỷ sản Bùi Đức Quý giữ chức GĐ Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thuỷ sản.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng: Vị thế của Bộ NN-PTNT có tính chất quyết định đến sự phát triển đất nước

Đây là một sự cơ cấu lại ngành NN-PTNT, là sự kiện quan trọng của ngành, đồng thời việc sắp xếp này cũng thay đổi cơ cấu tổ chức trên toàn quốc. Tại sao ta phải làm như vậy? Vì Bộ NN-PTNT là Bộ kinh tế quản lí đa ngành, đa lĩnh vực. Chúng ta có trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, phát triển nông thôn, quản lí biển, khắc phục hạn chế thiên tai lũ lụt và giờ đây trách nhiệm lại còn lớn hơn là phòng chống biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Bộ đã và đang tổ chức thực hiện Nghị quyết TƯ7 của BCHTƯ lại một lần nữa khẳng định vai trò của Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn Việt Nam. Nông nghiệp của chúng ta có tính chất nền tảng của sự phát triển đất nước, là mặt trận hàng đầu, là cơ sở của CNH, HĐH đất nước. Nông thôn của chúng ta là lực lượng bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn thịnh. Chúng ta đang trên đà xây dựng một nước nông nghiệp, một ngành nông nghiệp sản xuất hàng hoá lớn với trình độ kĩ thuật cao để phát huy thế mạnh của đất nước nông nghiệp. Các mặt hàng nông nghiệp gạo, cà phê, thuỷ sản, hồ tiêu…đã có vị thế trên thị trường quốc tế rồi và sẽ có vị thế. Chúng ta đang đào tạo đội ngũ lao động nông thôn chuyển sang công nghiệp, dịch vụ và quay trở về phục vụ sản xuất nông nghiệp có trình độ ngày càng cao.

Tổng cục là một tổ chức chuyên ngành, chuyên biệt, là tổ chức để thực thi nhiệm vụ rất lớn của một Bộ đa ngành, đa lĩnh vực, từ xây dựng chiến lược, làm chính sách, tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm quản lí nhà nước và phát triển ngành này trên phạm vi toàn quốc. Ngành lâm nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản phải mạnh, để mỗi ngành đúng là một ngành kinh tế, kĩ thuật, KHKT, sản xuất kinh doanh mạnh. Trách nhiệm rất nặng nề. Việc sắp xếp này là dịp tốt để chúng ta nâng cao năng lực quản lí nhà nước phục vụ cho sự nghiệp Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn ngày một phát triển hơn. 

VŨ MINH VIỆT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận