Thứ sáu, 20/09/2019 04:22 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Rà soát các chương trình giảm nghèo vùng dân tộc

15/01/2015, 09:08 (GMT+7)

Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Ủy ban Dân tộc diễn ra sáng 14/1 tại Hà Nội, hội nghị đã đánh giá rằng, mặc dù đã có nhiều cố gắng song vùng dân tộc và miền núi còn gặp nhiều khó khăn.

Rà soát các chương trình giảm nghèo vùng dân tộc
Ảnh minh họa

Tình hình SX còn chậm phát triển, nhất là về năng suất, chất lượng, hiệu quả. Tình trạng thiếu đất SX, chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy, khai thác lâm sản trái phép vẫn diễn ra ở nhiều nơi, kết cấu hạ tầng còn thấp kém như về giao thông, thủy lợi. Nhiều nơi đồng bào dân tộc chưa được thụ hưởng các dịch vụ về y tế, giáo dục, văn hóa.

Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao so với cả nước, nguy cơ tái nghèo lớn, công tác giảm nghèo thiếu tính bền vững, tình trạng thiếu đói cục bộ, đói giáp hạt còn xảy ra, tình hình di cư tự do vẫn diễn biến phức tạp...

Để khắc phục hạn chế trên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cần quan tâm chỉ đạo công tác dân tộc trên các vấn đề lớn như bố trí nguồn lực cho các vùng khó khăn; bố trí cán bộ đủ năng lực đối với công tác dân tộc, nhất là các Ban Dân tộc để đảm đương nhiệm vụ, công tác dân tộc.

“Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác dân tộc như thiếu đất SX cho đồng bào dân tộc thiểu số; quy hoạch dân cư để phát triển KT - XH; giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, dần xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.

Ủy ban Dân tộc rà soát, lồng ghép các chương trình giảm nghèo, di dân, tránh chồng chéo, không hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực, kỹ thuật phục vụ công tác dân tộc” – Phó Thủ tướng yêu cầu.

THIỆN NHÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận