Thứ bảy, 23/06/2018 10:55 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Rà soát việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản và đất đai tại các tập đoàn, TCty Nhà nước

26/02/2010, 07:15 (GMT+7)

Đây là nội dung quan trọng của Nghị quyết số 10/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ.

Một tòa nhà xây dựng dở dang ở TP.HCM.
Đây là nội dung quan trọng của Nghị quyết số 10/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 42/2009/QH12 của Quốc hội về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại tập đoàn, TCty nhà nước, vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Theo đó, tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý DN; việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước và đất đai tại các tập đoàn, TCty nhà nước; về đổi mới, sắp xếp cổ phần hóa DN 100% vốn nhà nước; Xác định ngành, lĩnh vực cần thiết có tập đoàn kinh tế hoặc công ty nhà nước trong 5 năm, 10 năm tới, trong đó ngành, lĩnh vực nào Nhà nước giữ 100% vốn hoặc giữ chi phối ở công ty mẹ; Rà soát lại ngành nghề kinh doanh, danh mục đầu tư, cơ cấu tổ chức của các tập đoàn, TCty; Nghiên cứu, xây dựng cơ chế đổi mới quản lý tiền lương, tiền thưởng trong tập đoàn, TCty nhà nước, tạo quyền chủ động cho DN, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, DN và người lao động.

PV - MH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận