Thứ tư, 21/11/2018 10:29 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Rút ngắn thời gian thông quan

11/12/2014, 09:19 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành khẩn trương công bố danh mục hàng hóa và rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Cụ thể, các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành cần khẩn trương rà soát, xây dựng và công bố danh mục hàng hóa và ghi mã số HS đối với các hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo danh mục hàng hóa tại Phụ lục I và II ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP theo đúng quy định.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận