Thứ năm, 21/06/2018 01:42 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Sản xuất công - nông nghiệp đều tăng

09/10/2013, 10:43 (GMT+7)

9 tháng đầu năm 2013, huyện Vĩnh Tường đạt nhiều kết quả khả quan trong phát triển kinh tế. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt 147 tỷ đồng, tăng 14% so cùng kỳ.

9 tháng đầu năm 2013, huyện Vĩnh Tường đạt nhiều kết quả khả quan trong phát triển kinh tế. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt 147 tỷ đồng, tăng 14% so cùng kỳ.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, mặc dù diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện giảm nhưng tổng sản lượng lương thực có hạt vẫn đạt gần 93.000 tấn, tăng hơn 10.000 tấn so với cùng kỳ. Huyện đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả dự án phát triển chăn nuôi bò sữa, hiện tổng đàn bò sữa trong toàn huyện có khoảng 3.300 con. Từ đầu năm đến nay, sản lượng sữa bò cung cấp đạt 4.900 tấn, tăng 1.365 tấn so với cùng kỳ.

Nuôi trồng thủy sản tăng cả về diện tích và sản lượng, đặc biệt, mô hình nuôi cá rô phi đơn tính dòng Đường Nghiệp đã đem lại năng suất, thu nhập cao cho nông dân.

Cùng với sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng cũng tăng xấp xỉ 18% về giá trị sản xuất; lĩnh vực dịch vụ cũng có sự gia tăng đáng kể, nhất là dịch vụ vận tải và dịch vụ viễn thông. 

KC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận