Thứ năm, 23/01/2020 02:20 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Sáp nhập đơn vị hành chính, giảm chi ngân sách

30/05/2019, 16:32 (GMT+7)

Năm 2011, Hà Tĩnh đã tiến hành sáp nhập các thôn xóm, giảm được hàng ngàn cán bộ tiết kiệm trên 40 tỉ đồng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Đại biểu Nguyễn Văn Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, năm 2011 tỉnh Hà Tĩnh đã mạnh dạn trình HĐND tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp kiện toàn các cơ quan hành chính và đặc biệt là sáp nhập các thôn, xóm.

"Chúng tôi đã sáp nhập hàng nghìn thôn, xóm và giảm được hàng ngàn cán bộ, tiết kiệm cho ngân sách một năm trên 40 tỷ đồng", ông Sơn nói.

Theo ông Sơn việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã  là theo Nghị quyết số 37 của Trung ương và Nghị quyết số 653 của Thường vụ Quốc hội.

Tuy nhiên, để thực hiện tốt công tác này ĐB Sơn đề nghị: "Bộ Nội Vụ, Chính phủ, Quốc hội cần  kịp thời ban hành các quy định hướng dẫn cụ thể để tạo hành lang pháp lý và cơ chế để các địa phương thuận lợi cho việc triển khai thực hiện sao cho việc sắp xếp lại phải căn bản, cách làm phù hợp, đặc biệt nhiều nơi có điều kiện thuận lợi làm trước và phù hợp với quy hoạch tổng thể, yêu cầu phát triển, đảm bảo ổn định chính trị xã hội. Ngoài các chỉ tiêu cũng cần đặc biệt quan tâm các tiêu chí phù hợp với phong tục tập quán và điều kiện địa lý của cộng đồng".

Đại biểu Nguyễn Văn Sơn: Hà Tĩnh đã sáp nhập hàng nghìn thôn, xóm và giảm được hàng ngàn cán bộ

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, hiện nay các tỉnh đang lập đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, trong đó bên cạnh sắp xếp các đơn vị hành chính không đủ 50% tiêu chuẩn về diện tích, dân số, một số tỉnh còn khuyến khích sắp xếp thêm.

Cụ thể, Hoà Bình có thêm 24 đơn vị cấp xã, Thanh Hoá, Hà Tĩnh thêm 10 xã khuyến khích sắp xếp, nhiều địa phương sắp xếp 3 đơn vị hành chính cấp xã thành một như Hà Tĩnh, Thái Bình.

Sau khi sắp xếp, Cao Bằng giảm 3/13 đơn vị hành chính cấp huyện, 4/199 xã; Hoà Bình giảm một huyện và 59 xã; Hà Tĩnh giảm 47 xã và Thanh Hoá giảm 76 xã.

Thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các Bộ, ngành rà soát, xây dựng biện pháp cụ thể nhằm giúp các địa phương sắp xếp số lượng lớn cán bộ dôi dư, nhất là cán bộ lãnh đạo.

Để đảm bảo đồng bộ, ông Lê Vĩnh Tân đề nghị Ban Tổ chức Trung ương, các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội, Mặt trận Tổ quốc hướng dẫn sắp xếp đơn vị tương ứng.

Đối với việc sắp xếp cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện, ông Tân cho hay nguyên tắc là sau sắp xếp số cơ quan không nhiều hơn hiện có và chia theo nhóm cơ quan thống nhất chung, cơ quan sắp xếp cho phù hợp, cơ quan thực hiện thí điểm và nhóm đặc thù. Khung biên chế tối thiểu và số lượng cấp phó tối đa giao HĐND tỉnh quyết định.

"Lần này đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho địa phương. Đây là vấn đề mới, phức tạp nên Chính phủ đã có nhiều cuộc họp. Để tạo sự đồng thuận giữa bộ, ngành trung ương, Chính phủ sẽ thảo luận và cho ý kiến việc sắp xếp đơn vị cơ quan chuyên môn thuộc cấp tỉnh, huyện tại cuộc họp thường kỳ chiều mai 31/5", ông Tân nói.

Bộ trưởng Nội vụ cho biết thêm, đến nay, có 4 tỉnh là Bạc Liêu, Bắc Ninh, Hà Giang, Lào Cai giảm 5 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; 15 tỉnh thí điểm sắp xếp cơ quan chuyên môn cấp huyện, đã giảm 185 phòng chuyên môn.

KIÊN CƯỜNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận