Thứ tư, 13/11/2019 10:47 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Sáp nhập thôn, tổ dân phố, ngân sách tiết kiệm hơn 20,8 tỷ đồng/năm

12/07/2019, 13:42 (GMT+7)

Sau khi sắp xếp, sáp nhập 373 thôn, tổ dân phố (TDP) và đổi tên 01 thôn, 02 TDP, toàn tỉnh Quảng Ngãi giảm được 202 thôn, TDP, còn lại 954 thôn, TDP (834 thôn, 120 TDP).

11-59-36_1
Sau khi sắp xếp, sáp nhập, toàn tỉnh Quảng Ngãi giảm được 202 thôn, TDP.

Trong khuôn khổ chương trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII vừa qua, ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh đọc Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố (TDP). Đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất thông qua Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết Sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, TDP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

​Quảng Ngãi hiện có 1.156 thôn, TDP, trong đó có 935 thôn, 211 TDP. Theo nội dung Tờ trình trình bày tại kỳ họp, trên cơ sở hồ sơ đề án sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, TDP thuộc 13 huyện, thành phố, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sắp xếp, sáp nhập 373 thôn, TDP và đổi tên 1 thôn, 2 TDP trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, TP Quảng Ngãi là đơn vị có sự điều chỉnh, sắp xếp lớn nhất với 241 thôn, TDP ban đầu, sau khi điều chỉnh, sắp xếp, sáp nhập 165 thôn, TDP và đổi tên 2 TDP, TP Quảng Ngãi giảm được 102 thôn, TDP, còn lại 139 thôn, TDP. Huyện Bình Sơn có 126 thôn, TDP, sau khi điều chỉnh, sắp xếp, sáp nhập 14 thôn, huyện Bình Sơn giảm được 06 thôn, còn lại 120 thôn, TDP.

Huyện Sơn Tịnh có 61 thôn, TDP, sau khi điều chỉnh, sắp xếp, sáp nhập 06 thôn, giảm được 03 thôn, còn lại 58 thôn. Huyện Tư Nghĩa có 82 thôn, TDP, sau khi điều chỉnh, sắp xếp, sáp nhập 06 thôn, giảm được 03 thôn, còn lại 79 thôn, TDP. Huyện Nghĩa Hành có 84 thôn, TDP, sau khi điều chỉnh, sắp xếp, sáp nhập 21 thôn, huyện Nghĩa Hành giảm được 10 thôn, còn lại 74 thôn, TDP. Huyện Đức Phổ có 91 thôn, TDP, sau khi điều chỉnh, sắp xếp, sáp nhập 17 thôn và đổi tên 1 thôn, huyện Đức Phổ giảm được 08 thôn, còn lại 83 thôn, TDP.

Huyện Mộ Đức có 69 thôn, TDP, sau khi điều chỉnh, sắp xếp, sáp nhập 4 thôn, huyện Mộ Đức giảm được 01 thôn, còn lại 68 thôn, TDP. Huyện Ba Tơ có 119 thôn, TDP, sau khi điều chỉnh, sắp xếp, sáp nhập 57 thôn, TDP, huyện Ba Tơ giảm được 26 thôn, TDP, còn lại 93 thôn, TDP. Huyện Minh Long có 43 thôn, sau khi điều chỉnh, sắp xếp, sáp nhập 22 thôn, giảm được 12 thôn, còn lại 31 thôn.

Huyện Tây Trà có 36 thôn, sau khi điều chỉnh, sắp xếp, sáp nhập 09 thôn, huyện giảm được 05 thôn, còn lại 31thôn. Huyện Trà Bồng có 55 thôn, TDP, sau khi điều chỉnh, sắp xếp, sáp nhập 14 thôn, huyện Trà Bồng giảm được 07 thôn, TDP, còn lại 48 thôn, TDP. Huyện Sơn Tây có 42 thôn, sau khi điều chỉnh, sắp xếp, sáp nhập 14 thôn, huyện giảm được 07 thôn, còn lại 35 thôn. Huyện Sơn Hà có 101 thôn, TDP, sau khi điều chỉnh, sắp xếp, sáp nhập 24 thôn, TDP ố, huyện Sơn Hà giảm được 12 thôn, còn lại 89 thôn, TDP.

Sau khi giảm 202 thôn, TDP, toàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ giảm được khoảng 715 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, TDP và giảm được khoảng 816 Chi, Hội trưởng các Chi, Hội đoàn thể và Bí thư chi đoàn ở thôn, TDP. Ngân sách hàng năm của tỉnh tiết kiệm được hơn 20,8 tỷ đồng/năm.

HẢI YẾN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận