Thứ bảy, 23/06/2018 04:03 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Sâu bệnh hại lúa HT

07/08/2012, 11:44 (GMT+7)

Theo Chi cục BVTV Phú Yên, bệnh khô vằn, thối thân xuất hiện gây hại gần 30 ha lúa ở các huyện Tây Hòa, Đồng Xuân và Đông Hòa.

Theo Chi cục BVTV Phú Yên, bệnh khô vằn, thối thân xuất hiện gây hại gần 30 ha lúa ở các huyện Tây Hòa, Đồng Xuân và Đông Hòa. Rầy nây, rầy lưng trắng phát sinh gây hại diện tích gần 8ha, mật độ 800-1.200 con/m2 trên giống ML48, OM2695-2, BĐ258, ĐV108... ở các huyện Phú Hòa, Tây Hòa.

Bệnh đen thối hạt gây hại 6ha, tỉ lệ hại 6% hạt, tập trung ở huyện Đồng Xuân. Dự báo rầy nâu có khả năng phát triển mạnh trên các ruộng sạ giống nhiễm rầy như TBR1, ĐV108, OM2695-2, Q5, ML48, HT1… Cần thường xuyên theo dõi rầy nâu vào bẫy đèn để kịp thời quản lý.

MẠNH HOÀI NAM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận