Thứ hai, 16/07/2018 04:29 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Sẽ thành lập Viện Thủy sản Việt Nam

22/09/2010, 10:18 (GMT+7)

Viện Thủy sản Việt Nam sẽ được thành lập trên cơ sở hợp nhất các Viện nghiên cứu NTTS 1, 2, 3 và Viện nghiên cứu Hải sản. Bên cạnh đó, sẽ thành lập mới Viện Thú y thủy sản và Viện nghiên cứu Thủy sản ĐBSCL thuộc Viện Thủy sản Việt Nam. Đây là một trong số những giải pháp chủ yếu về KHCN nằm trong Chiến lược phát triển thủy sản VN đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo Chiến lược này, đến năm 2020, ngành thủy sản cơ bản được CNH-HĐH và tiếp tục phát triển toàn diện theo hướng bền vững thành một ngành sản xuất hàng hóa lớn, có cơ cấu và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, có thương hiệu uy tín, có khả năng cạnh tranh cao và hội nhập vững chắc vào kinh tế thế giới.

Ngoài ra, kinh tế thủy sản đóng góp 30-35% GDP trong khối nông-lâm-ngư nghiệp, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành thủy sản từ 8-10%/năm. Kim ngạch XKTS đạt 8- 9 tỷ USD. Tổng sản lượng thủy sản đạt 6,5-7 triệu tấn, trong đó nuôi trồng chiếm 65-70% sản lượng. Tạo việc làm cho 5 triệu lao động nghề cá có thu nhập bình quân đầu người cao gấp 3 lần so với hiện nay….

NGUYỄN LONG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận