Thứ hai, 23/07/2018 05:07 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Sẽ thanh tra công ty chứng khoán thuộc ngân hàng

08/04/2011, 09:09 (GMT+7)

Trong bản thông tin hoạt động ngân hàng quý 1, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra trong năm 2011.

Trong bản thông tin hoạt động ngân hàng quý 1, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra trong năm 2011.

Cụ thể sáu tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ tập trung thanh tra hoạt động cho vay lĩnh vực phi sản xuất, sáu tháng cuối năm tập trung thanh tra chất lượng tín dụng và việc thực hiện các tỉ lệ bảo đảm an toàn hoạt động kinh doanh của các ngân hàng.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức thanh tra hoạt động của các công ty mua - bán nợ trực thuộc tổ chức tín dụng và phối hợp với Bộ Tài chính thanh tra hoạt động của các công ty chứng khoán trực thuộc tổ chức tín dụng.

Nhằm đảm bảo an toàn hoạt động của toàn hệ thống, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, phân loại tín dụng, trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng theo đúng quy định.

Theo Ngân hàng Nhà nước, theo Chỉ thị số 01/CT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu thực hiện giảm tốc độ và tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất so với năm 2010, nhất là lĩnh vực bất động sản, chứng khoán. Đến 30/6, tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất so với tổng dư nợ tối đa là 22% và đến 31/12, tỷ trọng này tối đa là 16%.

Trường hợp tổ chức tín dụng chưa thực hiện được tỷ trọng này theo lộ trình, Ngân hàng Nhà nước áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc gấp hai lần so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc chung đối với tổ chức tín dụng và biện pháp hạn chế phạm vi hoạt động kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2011 và năm 2012.

(Theo VnMedia)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận