Thứ hai, 16/07/2018 09:49 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Sẽ tổ chức tổng điều tra hộ nghèo trên toàn quốc

22/09/2010, 08:51 (GMT+7)

Việc điều tra hộ nghèo, cận nghèo sẽ được thực hiện từ thôn, bản, trực tiếp đối với từng hộ, đảm bảo công khai, dân chủ,...

Ngày 21/9, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 1752/CT-TTg về việc tổ chức tổng điều tra hộ nghèo trên toàn quốc phục vụ việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2011-2015. Theo Chỉ thị, mức chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015 như sau, ở khu vực nông thôn những hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng (từ 4.800.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo; khu vực thành thị thì những hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/người/tháng (từ 6.000.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo. Về mức cận nghèo, ở khu vực nông thôn, những hộ có mức thu nhập bình quân từ 401.000 đến 520.000 đồng/người/tháng là hộ cận nghèo. Ở khu vực thành thị, những hộ có mức thu nhập bình quân từ 501.000 đến 650.000 đồng/người/tháng cũng là hộ cận nghèo. Việc điều tra hộ nghèo, cận nghèo phải được thực hiện từ thôn, bản, trực tiếp đối với từng hộ, đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của các cấp, các ngành và của người dân... Chỉ thị cũng xác định nhiệm vụ cụ thể của các Bộ, ngành như Lao động-Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân và các hội viên tham gia thực hiện tốt giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức điều tra hộ nghèo trên phạm vi cả nước theo Chỉ thị này.

(Theo Vietnam+)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận