Thứ tư, 22/05/2019 05:43 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Siết chặt quản lý trang thông tin điện tử và mạng xã hội

27/08/2014, 09:18 (GMT+7)

Siết chặt hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội là nội dung chính Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông vừa được ban hành. 

Thông tư này quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội; áp dụng với các tổ chức, cá nhân trong nước và các tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến việc quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.  Điểm mới tại Thông tư là trang tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội phải có cơ chế loại bỏ nội dung vi phạm. Cụ thể, đối với trang thông tin điện tử tổng hợp phải có quy trình quản lý thông tin công cộng: Xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải; có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn; có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, xử dụng mạng internet và thông tin trên mạng chậm nhất sau 3 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận