Thứ sáu, 22/06/2018 12:42 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Sơ kết Chương trình MTQG xây dựng NTM

05/07/2013, 09:50 (GMT+7)

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Hà Tĩnh đã huy động mọi nguồn lực tập trung vào xây dựng NTM.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Hà Tĩnh đã huy động mọi nguồn lực tập trung vào xây dựng NTM. Đến nay đã có 14 xã đạt từ 14-18 tiêu chí, có 21 xã đạt dưới 5 tiêu chí (giảm 9 xã). 100% xã hoàn thành phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng NTM.

Tổng nguồn vốn huy động là 5.427,8 tỷ đồng trong đó ngân sách Nhà nước chiếm 34,6%, vốn tín dụng chiếm 42,9%... chủ yếu đầu tư cho sản xuất xây dựng được 177 mô hình phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả trong đó có hơn 80 mô hình loại 1,2 (dự kiến doanh thu 500 triệu - 1 tỷ đồng/năm). Một số huyện điển hình như Thạch Hà (50 mô hình), Lộc Hà (38 mô hình)…

Trong sản xuất đều chú trọng liên kết sản xuất với tiêu thụ trên tất cả lĩnh vực: Vụ xuân có 26 xã sản xuất mô hình Cánh đồng mẫu lớn diện tích 3.700 ha, 24 mô hình chăn nuôi (quy mô 250 con trở lên) liên kết doanh nghiệp…

Bên cạnh sản xuất, các tiêu chí giao thông, xã hội, môi trường cũng được quan tâm cải thiện đáng kể trong đó đáng chú ý là tiêu chí giao thông, 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đã xây dựng mới được 301,3 km đường giao thông nông thôn các loại trong đó có 15.660 hộ hiến 547 m3 đất.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì việc xây dựng NTM ở Hà Tĩnh vẫn còn nhiều hạn chế như một số tiêu chí cơ sở vật chất, văn hóa, môi trường, hộ nghèo vẫn còn tăng chậm, việc hấp thu các chính sách khuyến khích phát triển vẫn còn chưa đồng đều giữa các địa phương…

Trong 6 tháng cuối năm Hà Tĩnh tiếp tục tranh thủ tối đa nguồn nội lực, ngoại lực tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa tiếp tục hoàn thành các mục tiêu Chương trình MTQG xây dựng NTM.

ĐOÀN LOAN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận