Thứ sáu, 21/09/2018 06:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Sơ kết triển khai Bộ chỉ số đánh giá CCHC

28/06/2012, 14:12 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT vừa tổ chức hội nghị sơ kết việc triển khai thí điểm thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính (PAC Index).

Hôm qua (27/6), Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị sơ kết việc triển khai thí điểm thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính (PAC Index). 

Theo báo cáo kết quả thực hiện CCHC của Bộ NN-PTNT năm 2011, trong số 372 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc diện phải thực thi phương án đơn giản hóa theo chức năng quản lí, Bộ  đã ban hành được 314 TTHC để tiến hành đơn giản hóa. Trong đó, Nghị định có 44 TTHC, Quyết định của Thủ tướng có 4 TTHC, Thông tư của Bộ NN-PTNT có 266 TTHC. 

Bộ NN-PTNT cũng đã ban hành quyết định về kế hoạch kiểm soát TTHC bao gồm 3 nội dung chính, với 23 hoạt động công việc, trong đó quan trọng nhất có việc rà soát, đơn giản hóa TTHC thuộc chức năng quản lý của Bộ.

Bộ NN-PTNT cũng đã tiến hành thống kê, ban hành và công bố các TTHC thuộc quản lý của Bộ từ năm 2009-2011, trong đó có 3 đơn vị (gồm Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy lợi và Cục Chăn nuôi) đã chính thức công bố các TTHC, đồng thời cập nhật 60 hồ sơ văn bản vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

Triển khai Đề án 30c, Bộ NN-PTNT cũng đã công bố 468 TTHC thuộc quản lí của Bộ lên website http://thutuchanhchinh.vn của Văn phòng Chính phủ -hoàn thành 100% tiêu chuẩn về dịch vụ công trực tiếp ở mức độ 1-2. Bộ cũng đang thí điểm đưa 3 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (gồm 2 dịch vụ công của Cục Trồng trọt và 1 dịch vụ công của Cục Quản lý chất lượng NLTS), trong đó hiện dịch vụ của Cục Quản lý chất lượng NLTS đã đi vào hoạt động…

Xung quanh việc thực hiện thí điểm Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC, tại cuộc họp hôm qua, Bộ NN-PTNT đã tham gia xây dựng, đóng góp bổ sung nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện Bộ chỉ số này (do Bộ Nội vụ xây dựng). Theo đó, Bộ NN-PTNT tập trung kiến nghị Bộ Nội vụ bổ sung, sửa đổi ở 6 nhóm nội dung chính của Bộ chỉ số bao gồm: Nội dung các lĩnh vực theo dõi, đánh giá; các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong đánh giá chỉ số; thang điểm đánh giá chỉ số; các phương pháp thu thập thông tin đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá chỉ số cùng nhiều nội dung liên quan đến việc điều tra, khảo sát đối tượng… 

Nhận xét kết quả đạt được của việc thực hiện thí điểm(PAC Index), Bộ NN-PTNT cho rằng, qua việc trực tiếp tập huấn cho gần 100 lãnh đạo của Bộ và cán bộ thực hiện công tác CCHC, chương trình thí điểm đã góp phần nâng cao nhận thức một cách toàn diện cho đội ngũ cán bộ công chức trong Bộ về ý nghĩa của công tác CCHC.

Qua việc thực hiện thí điểm Bộ chỉ số, đã góp phần đánh giá toàn diện, tổng quan về hoạt động CCHC của Bộ năm 2011, chỉ ra được một cách cụ thể về điểm mạnh, điểm yếu trong từng nội dung của chương trình CCHC. Việc áp dụng các tiêu chí, thang điểm của Bộ chỉ số cũng đã giúp rút ra những so sánh, xếp hạng kết quả thực hiện CCHC giữa các Bộ, ngành, địa phương một cách khách quan và công bằng hơn.

LÊ BỀN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận