Thứ bảy, 24/08/2019 06:12 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Sở NN-PTNT Bình Định miễn nhiệm 1 phó phòng bị 'thừa'

12/01/2018, 18:51 (GMT+7)

Theo QĐ số 10/QĐ-SNN (ngày 02/01/2018), Sở NN-PTNT Bình Định đã miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính đối với ông Hoàng Hữu Hùng...

Sở NN-PTNT Bình Định miễn nhiệm 1 phó phòng bị thừa

Sau khi Thanh tra Bộ Nội vụ có Thông báo số 16/TB-TTBNV (ngày 08/01/2018) kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, bổ nhiệm, số lượng cấp phó, quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính của tại Bình Định, ngày 12/1 UBND tỉnh Bình Định đã đưa ra những thông tin liên quan đến kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ nói trên.

Theo UBND tỉnh Bình Định, đối với các trường hợp công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố còn thiếu một số tiêu chuẩn về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, UBND tỉnh này đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cử đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện, chậm nhất là tháng 3/2018. Đến nay, các trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và được cấp chứng chỉ; các trường hợp thiếu lý luận chính trị trình độ trung cấp đã được cử đi đào tạo theo quy định nhưng chưa hoàn thành vì thời gian đào tạo kéo dài và số lượng cán bộ lãnh đạo cấp phòng đông nên chưa hoàn thành trong năm 2018...

Hiện tỉnh này chỉ còn Sở NN-PTNT vượt 1 lãnh đạo cấp phòng so với quy định. Đến nay, Sở NN-PTNT Bình Định đã có quyết định sắp xếp, bố trí đảm bảo theo đúng số lượng quy định. Theo QĐ số 10/QĐ-SNN (ngày 02/01/2018), Sở NN-PTNT Bình Định đã miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính đối với ông Hoàng Hữu Hùng.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Bình Định tiếp tục chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành, địa phương khắc phục ngay việc rà soát, thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, số lượng cấp phó, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc quản lý hồ sơ công chức theo kiến nghị của Thanh tra Bộ Nội vụ tại Thông báo số 16/TB-BNV; kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, hướng dẫn theo thẩm quyền để đảm bảo thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

VŨ ĐÌNH THUNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận