| Hotline: 0983.970.780

Sơn Tịnh giải ngân 300 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân

Thứ Tư 18/03/2020 , 08:53 (GMT+7)

Vừa qua, Hội Nông dân huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân cho nông dân ở 2 xã Tịnh Minh và Tịnh Bắc.

 Hội Nông dân huyện trao nguồn vốn cho nông dân.

 Hội Nông dân huyện trao nguồn vốn cho nông dân.

Trong đợt này, Hội Nông dân huyện Sơn Tịnh đã tổ chức giải ngân cho 10 hội viên nông dân ở 2 xã Tịnh Minh và Tịnh Bắc từ Quỹ hỗ trợ nông dân, mỗi xã 5 hộ hội viên nông dân, trung bình mỗi hộ được giải ngân 30 triệu đồng, với tổng số tiền 300 triệu đồng để chăn nuôi bò lai sinh sản, thời gian vay 36 tháng, lãi suất 0,7%/tháng.

Các hộ tham gia nuôi bò theo hướng đầu tư thâm canh, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới nhằm thay đổi kỹ thuật chăn nuôi, nâng cao năng suất và chất lượng bò sinh ra.

Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Sơn Tịnh ra đời từ năm 2009. Qua hơn 10 năm, từ các nguồn vốn ủy thác của Trung ương, tỉnh, huyện và xã, nguồn quỹ luôn đảm bảo để giải ngân, tạo điều kiện cho nông dân trên địa bàn huyện vay với lãi suất thấp để đầu tư chăn nuôi, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho hội viên nông dân, góp phần tham gia công tác giảm nghèo ở địa phương.

Tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân của huyện hiện có trên 3,5 tỷ đồng.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Bài II. Khuyến khích chuyên ngành nhưng phải mở thêm dịch vụ

Bài II. Khuyến khích chuyên ngành nhưng phải mở thêm dịch vụ

Ngược lại với HTX thôn, xã hình thành do lịch sử một thời, HTX chuyên ngành được hình thành nên từ nhu cầu tự thân liên kết, phát triển mạnh trong kinh tế thị trường.

Vườn mẫu nâng tầm nông thôn mới ở Thừa Thiên- Huế

Vườn mẫu nâng tầm nông thôn mới ở Thừa Thiên- Huế

Sau khi hoàn thành NTM, nhiều địa phương ở Thừa Thiên- Huế trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng NTM nâng cao bằng việc xây dựng vườn mẫu.

Nam Định đặt mục tiêu đạt 60 sản phẩm OCOP trong năm 2021

Nam Định đặt mục tiêu đạt 60 sản phẩm OCOP trong năm 2021

Nam Định phấn đấu năm 2021, có ít nhất 10 - 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và 60 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.