| Hotline: 0983.970.780

Thứ tư 25/11/2020 - 09:11

Nông thôn mới

Sơn Tịnh huy động hơn 523 tỷ đồng xây dựng NTM

Thứ Năm 15/11/2018 - 14:05

Trong 3 năm (2016 - 2018), huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đã huy động nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đạt hơn 523 tỷ đồng. Trong đó, vốn huy động trong dân cư hơn 21 tỷ đồng.

Huyện đã đầu tư xây dựng trên 110km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa gần 33km kênh mương loại III; xây mới, nâng cấp và sửa chữa hơn 40 hạng mục, công trình trường học các cấp; xây dựng, nâng cấp 5 nhà văn hóa xã kết hợp hội trường đa năng; xây mới và nâng cấp 5 chợ, trong đó Chợ Mới, xã Tịnh Hà được đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trên 460 nhà ở cho người có công cách mạng.

Đến nay, Sơn Tịnh có 3/11 xã đạt chuẩn NTM, phấn đấu đến cuối năm 2018 có 2 xã Tịnh Sơn và Tịnh Trà đạt chuẩn.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/son-tinh-huy-dong-hon-523-ty-dong-xay-dung-ntm-d230684.html