Chủ nhật, 23/09/2018 07:13 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Sử dụng lệ phí trong công tác thú y

22/12/2010, 14:02 (GMT+7)

Bạn đọc gửi từ hòm thư: damnguyen_gmail.vn xin hỏi luật gia:

Việc quản lý, sử dụng phí và lệ phí trong công tác thú y tôi thấy có nhiều địa phương áp dụng khác nhau. Nay rất mong luật gia giải thích và hướng dẫn, vấn đề này được quy định cụ thể như thế nào, tại văn bản nào để chúng tôi là những cán bộ mới lĩnh hội được và thực hiện tốt.

Trả lời:

Căn cứ vào Pháp lệnh Phí và lệ phí cũng như các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành và Thông tư số 36 ngày 13/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y quy định tại Thông tư 36 này là khoản thu thuộc ngân sách Nhà nước, được quản lý và sử dụng như sau:

+ Cơ quan thu được trích 90% trên số tiền phí, lệ phí thu được trước khi nộp vào ngân sách Nhà nước để chi phí cho công tác quản lý thu phí, lệ phí theo những nội dung sau:

- Chi trả các khoản tiền lương, tiền công; các khoản phụ cấp; các khoản chi bồi dưỡng độc hại, làm thêm giờ, làm ngoài giờ; chi bảo hộ lao động, trang bị đồng phục cho lao động theo chế độ quy định; chi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; các khoản đóng góp theo tiền lương, tiền công cho lao động (kể cả lao động thuê ngoài) phục vụ hoạt động thu phí, lệ phí (trừ chi phí tiền lương cho cán bộ, công chức đã hưởng lương từ ngân sách Nhà nước) theo chế độ quy định;

- Chi phí trực tiếp phục vụ cho việc thu phí, lệ phí như: Vật tư văn phòng, điện thoại, điện, nước, công tác phí, công vụ phí; in (mua) tờ khai, giấy phép, các loại ấn chỉ khác theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành;

- Chi sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản, máy móc, thiết bị phục vụ cho việc thu phí, lệ phí;

- Chi hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền phục vụ việc thu phí, lệ phí;

- Chi mua sắm vật tư, nguyên liệu, thiết bị, công cụ làm việc và các khoản chi khác liên quan đến công tác thu phí, lệ phí theo dự toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho cán bộ, nhân viên thu phí, lệ phí thú y trong cơ quan thu. Mức trích lập hai quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi, bình quân một năm, một người tối đa không quá ba tháng lương thực hiện nếu số thu năm nay cao hơn năm trước và bằng hai tháng lương thực hiện nếu số thu năm nay thấp hơn hoặc bằng năm trước.

Trên đây, luật gia đã nêu các quy định bạn cần biết, bạn cũng cần tìm hiểu thêm các văn bản pháp luật có liên qan đến lĩnh vực này để hiểu rõ hơn.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận