Thứ năm, 22/11/2018 01:13 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Sửa đổi quy định về dạy thêm, học thêm

09/06/2014, 08:42 (GMT+7)

Quy định về dạy thêm, học thêm được UBND tỉnh Hậu Giang sửa đổi và sẽ chính thức áp dụng kể từ ngày 14/6/2014.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Liên Khoa cho biết: UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành quyết định sửa đổi khoản 2 điều 4 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh Hậu Giang quy định về dạy thêm, học thêm (DTHT) trên địa bàn tỉnh, được chính thức áp dụng kể từ ngày 14/6/2014.

Theo đó, đối với DTHT trong nhà trường: Thu tiền học thêm để chi trả thù lao cho giáo viên trực tiếp dạy thêm, công tác quản lý DTHT của nhà trường;

Chi tiền điện, nước và sửa chữa cơ sở vật chất (CSVC) phục vụ DTHT;

Việc sử dụng tiền học thêm cụ thể như sau: 80% học phí chi thù lao cho giáo viên trực tiếp dạy thêm (kể cả thuế thu nhập nếu có);

20% chi cho công tác quản lý DTHT của nhà trường, chi tiền điện, nước và sửa chữa CSVC phục vụ DTHT.

Đối với DTHT ngoài nhà trường: Tổ chức, cá nhân tổ chức DTHT thực hiện đúng các quy định hiện hành đối với tiền học thêm.

NGUYỄN VĂN MẪN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận