Thứ hai, 24/09/2018 06:33 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Sức bật mới ở Đồng Tháp

03/08/2011, 14:23 (GMT+7)

Là một tỉnh nông nghiệp, Đề án xây dựng NTM đang tạo một sức bật mới, luồng sinh khí mạnh mẽ ở Đồng Tháp. Ông Lê Minh Hoan (ảnh), Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã có cuộc trao đổi với NNVN xung quanh vấn đề này.

Hiện nay Chương trình xây dựng NTM diễn ra sôi động trên toàn quốc. Vậy ở Đồng Tháp đã triển khai như thế nào, thưa ông?

Đề án xây dựng NTM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tại địa phương nhằm phát triển nông thôn một cách toàn diện, bền vững, nâng cao đời sống người dân về mọi mặt và được thực hiện chủ yếu theo phương châm dựa vào nội lực của cộng đồng. Đề án xây dựng NTM đang tạo một sức bật mới, luồng sinh khí mạnh mẽ ở Đồng Tháp.

Triển khai Chương trình xây dựng NTM, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành bộ tiêu chí về NTM của tỉnh, thành lập Ban Chỉ đạo và lập Đề án xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 với mục tiêu đến năm 2015 có 25% số xã (30 xã) cơ bản đạt 19 tiêu chí, đến năm 2020 có 50% số xã (60 xã) đạt 19 tiêu chí NTM theo Bộ tiêu chí về NTM tỉnh Đồng Tháp.

UBND tỉnh giao cho các sở ban ngành, căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị xây dựng tài liệu hướng dẫn nội dung và phương thức đánh giá 19 tiêu chí NTM. Ở các địa phương trong tỉnh cũng đã đánh giá hiện trạng nông thôn ở 30 xã theo Bộ Tiêu chí NTM của tỉnh, cụ thể hóa các chỉ tiêu đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện, thị và thành phố. Tiến hành đào tạo và đào tạo lại cho các cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý từ tỉnh xuống địa phương, đào tạo cán bộ cơ sở, cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn cho các HTXNN, các chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp.

Xây dựng NTM là một chương trình tổng thể phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Do đó, Ban Chỉ đạo chương trình đã xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động hoàn thành việc rà soát, đánh giá thực trạng NTM ở toàn bộ 119 xã của tỉnh, lập Đề án xây dựng NTM ở từng xã để xác định lộ trình xây dựng NTM trong từng giai đoạn 2011 - 2015, 2016 - 2020. Các xã cũng phải lựa chọn các tiêu chí ưu tiên thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc trước mắt với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hoàn thành sớm các tiêu chí có điều kiện thuận lợi để thực hiện chương trình.

Để tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của người dân nông thôn, công tác tuyên truyền NTM đã được tỉnh triển khai như thế nào?

Tỉnh đã giao Sở NN-PTNT cung cấp những văn bản, tài liệu hướng dẫn xây dựng NTM cho các địa phương để triển khai thực hiện. UBND tỉnh đã tổ chức Lễ xuất quân xây dựng NTM tại xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh; bên cạnh đó, 30 xã điểm được chọn thực hiện ký kết giao ước thi đua đến năm 2015 đạt 19 tiêu chí NTM của tỉnh. Đến nay, 100% huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức triển khai những văn bản, hướng dẫn xây dựng NTM cho các phòng, ban huyện và các xã trên địa bàn.

Đồng thời, cấp huyện đã chỉ đạo bộ phận truyền thanh cập nhật, đưa tin về Chương trình. Tới nay, bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM từ tỉnh đến xã đã được hình thành đồng bộ và các địa phương đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện Chương trình.

Công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng nông thôn ở 119 xã trên toàn tỉnh đã hoàn thành 100%; trong đó xã đạt cao nhất là 14 tiêu chí; xã đạt ít nhất là 3 tiêu chí. Có 14 xã đạt được từ 10 tiêu chí trở lên; đạt tỷ lệ 12%. 105 xã đạt được ít hơn 10 tiêu chí, đạt tỷ lệ 88%. Đến đầu tháng 7 năm 2011, tất cả 30 xã điểm của tỉnh đều đã triển khai việc lập quy hoạch và đề án xây dựng xã NTM. Một số xã đã hoàn chỉnh nội dung quy hoạch, chuẩn bị trình UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt.

Song song đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành lập kế hoạch thực hiện đạt 19 tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 của 30 xã điểm. Đến thời điểm hiện nay, tất cả các huyện, thị, thành phố đang triển khai lập thủ tục đầu tư xây dựng các công trình theo danh mục đã được phê duyệt, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 3.000 triệu đồng/xã. Có 4 huyện đã phê duyệt hồ sơ thiết kế, đang thi công 10 công trình.

Thưa ông, trong quá trình triển khai có gặp khó khăn gì?

Các Bộ, ngành Trung ương chậm hướng dẫn, chậm triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM theo Quyết định 800/QĐ-TTg. Chương trình khung tập huấn đã ban hành nhưng chưa có kế hoạch tập huấn cụ thể về thời gian, địa điểm, đơn vị đào tạo. Trong công tác lập quy hoạch, phần lớn các đơn vị tư vấn đều có lực lượng cán bộ chuyên môn sâu trong lĩnh vực khảo sát thiết kế các công trình xây dựng cơ bản nhưng thiếu cán bộ có kinh nghiệm trong lập quy hoạch tổng hợp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã, một số xã chưa tích cực, chủ động đề xuất định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mình nên việc lập quy hoạch xây dựng NTM ở các xã bị kéo dài.

Các huyện, thị, thành phố không có biên chế cán bộ chuyên trách Chương trình NTM nên rất khó khăn trong theo dõi, tổng hợp báo cáo. Một số tiêu chí NTM khó thực hiện hoặc không khả thi (tiêu chí cơ sở vật chất văn hoá, tiêu chí thu nhập, chuyển dịch lao động nông thôn). Một số cán bộ chưa hiểu sâu sát nội dung và phương châm thực hiện, còn trông chờ vốn đầu tư cấp trên.

Thời gian tới sẽ thực hiện những công việc trọng tâm nào?

Tỉnh tiếp tục chỉ đạo công tác lập quy hoạch đề án; công tác tuyên truyền, công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Lập Đề án xây dựng hạ tầng nông thôn và xây dựng NTM ở 30 xã điểm. Lập kế hoạch xây dựng NTM 30 xã điểm giai đoạn 2011 - 2015. Triển khai Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của Bộ NN-PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/62010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2012-2020. Kiểm tra, đánh giá tình hình tại 30 xã điểm của Ban Chỉ đạo tỉnh được phân công. Chuẩn bị nội dung hội nghị của Ban Chỉ đạo tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm 2011 và hội nghị toàn tỉnh đánh giá tình hình thực hiện năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012.

Nói tóm lại, xây dựng NTM sẽ là cơ hội để bà con nông dân sản xuất lớn bởi các tiêu chí của Chương trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng là tiền đề, phát triển sản xuất là thiết yếu và mục tiêu cao nhất của tỉnh là nâng cao đời sống nông dân.

 Xin cảm ơn ông!

PHẠM THỊ TOÁN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận