Thứ tư, 24/04/2019 03:48 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Sức khỏe người lao động

21/09/2012, 09:59 (GMT+7)

Bố tôi làm việc tại vùng mỏ. Hiện tại, bố tôi đang điều trị tại bệnh viện. Trước đây, bố tôi đã nhiều lần được khám bệnh do Cty tổ chức. Vậy tôi muốn sao hồ sơ bệnh án trước đây của bố tôi để bác sĩ có cơ sở theo dõi được không?

Bạn đọc gửi từ hòm thư: deonaimo67@gmail.com xin hỏi:

Bố tôi làm việc tại vùng mỏ. Hiện tại, bố tôi đang điều trị tại bệnh viện. Trước đây, bố tôi đã nhiều lần được khám bệnh do Cty tổ chức. Vậy tôi muốn sao hồ sơ bệnh án trước đây của bố tôi để bác sĩ có cơ sở theo dõi được không? Đồng thời, tôi muốn biết trách nhiệm của Cty về sức khỏe của bố tôi.

Trả lời:

Căn cứ vào Bộ luật Lao động và Thông tư số 19/2011 ngày 6/6/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp quy định về việc hồ sơ được lập và lưu giữ như sau:

Một bộ lưu tại cơ sở lao động; 1 bộ lưu tại đơn vị quản lý về sức khỏe người lao động và môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đơn vị đo, kiểm tra môi trường lao động đặt trụ sở và tại đơn vị quản lý y tế Bộ, ngành đối với trường hợp cơ sở lao động thuộc quyền quản lý của Bộ, ngành.

Kết quả đo kiểm tra môi trường lao động được lập và được lưu giữ như sau:

Một bộ lưu tại cơ sở lao động; 1 bộ lưu tại đơn vị thực hiện đo, kiểm tra môi trường lao động cho cơ sở lao động quy định tại khoản này; 1 bộ lưu tại đơn vị quản lý về sức khỏe người lao động và môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở lao động đặt trụ sở và tại đơn vị quản lý y tế Bộ, ngành đối với trường hợp cơ sở lao động thuộc quyền quản lý của Bộ, ngành.

Hồ sơ quản lý sức khỏe và bệnh tật người lao động, hồ sơ cá nhân bệnh nghề nghiệp, hồ sơ cấp cứu tai nạn lao động được lưu giữ tại cơ sở lao động cho đến khi người lao động thôi việc, nghỉ hưu hoặc khi chuyển đến cơ sở lao động khác.

Trách nhiệm của người lao động phải tham gia đầy đủ các đợt khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp do người sử dụng lao động tổ chức; Tuân theo các chỉ định khám và điều trị của bác sĩ.

Trách nhiệm của người sử dụng lao động: Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện hoặc đơn vị quản lý về sức khoẻ lao động môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc đơn vị quản lý y tế Bộ, ngành tổ chức lập hồ sơ vệ sinh lao động, lập kế hoạch đo, kiểm tra môi trường lao động và tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp (nếu có) cho người lao động;

Quản lý hồ sơ vệ sinh lao động, sức khỏe và bệnh tật người lao động, hồ sơ cá nhân bệnh nghề nghiệp, hồ sơ cấp cứu tai nạn lao động, theo dõi sức khỏe và diễn biến bệnh nghề nghiệp của người lao động;

Hoàn chỉnh thủ tục giám định sức khỏe, bồi thường, trợ cấp đối với người lao động bị bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động;

Thanh toán các chi phí lập hồ sơ vệ sinh lao động, đo, kiểm tra môi trường lao động, khám sức khỏe định kỳ, khám, điều trị bệnh nghề nghiệp và cấp cứu điều trị tai nạn lao động cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những quy định chung, bạn liên hệ với cơ quan để sao lục hồ sơ phục vụ cho việc khám chữa bệnh cho bố bạn.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận