| Hotline: 0983.970.780

Tạ Duy Anh

Tạ Duy Anh

Nhà văn

15:45 - 08/12/2020

Tiếng nói của trí thức

Trí thức là nguồn ánh sáng dẫn dắt sự phát triển lành mạnh của xã hội. Một xã hội không phát triển, chắc chắn là một xã hội không có tương lai.

Tiếng nói của trí thức
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp