Thứ tư, 21/08/2019 02:24 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Tái bản sách 'Từ điển tiếng Việt của GS. Nguyễn Lân-Phê bình và khảo cứu'

06/09/2018, 14:05 (GMT+7)

Nhà xuất bản Hội nhà văn - Công ty sách Phương Nam vừa tái bản sách “Từ điển tiếng Việt của GS. Nguyễn Lân-Phê bình và khảo cứu” của tác giả Hoàng Tuấn Công. Bản in năm 2018, bổ sung thêm gần 100 trang so với bản in năm 2017.

10-00-12_hong_tun_cong_2
Sách “Từ điển tiếng Việt của GS. Nguyễn Lân-Phê bình và khảo cứu” (tái bản 2018)

Tác giả Hoàng Tuấn Công cho biết, nội dung bổ sung đáng chú ý trong bản in 2018 gồm có: Thứ nhất, so sánh, trích dẫn cụ thể những sai sót mà GS. Nguyễn Lân đã đưa từ cuốn từ điển này (in trước) sang cuốn từ điển khác (in sau), thay vì chỉ ghi chú “sai giống từ điển Từ và ngữ Việt Nam”, hoặc “sai giống Từ điển từ và ngữ Hán Việt” như bản in 2017 trước đây.

Thứ hai, bổ sung thêm những sai sót mới phát hiện trong từ điển của GS. Nguyễn Lân. Nội dung này nằm rải rác trong nhiều phần của cuốn sách.

Thứ ba, cập nhật trao đổi. Sau khi sách xuất bản (2017), có nhiều ý kiến trao đổi, góp ý, phê bình cụ thể cho các mục từ. Trong bản in 2018, tác giả đã trao đổi lại và cập nhật, tích hợp vào cuốn sách, mục đích để bạn đọc hiểu rõ hơn vấn đề.

Thứ tư, bổ sung thêm mục mới. Tiểu mục 7 “Cách vận dụng từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ của GS. Nguyễn Lân” được viết mới và bổ sung vào mục “Tiếng mẹ đẻ”.

Ông Hoàng Tuấn Công cũng cho biết, trong lần tái bản này, cuốn sách được sửa chữa một số lỗi trích dẫn, lỗi văn bản trong bản in 2017. Những lỗi này chiếm tỉ lệ không đáng kể.

Khi cuốn sách “Từ điển tiếng Việt của GS. Nguyễn Lân-Phê bình và khảo cứu” vừa ra đời (2017), nhà ngôn ngữ học Hoàng Dũng đã bình luận: “Hiện tượng Hoàng Tuấn Công là điều đáng mừng cho học thuật nước nhà”. 

Tác giả Hoàng Tuấn Công sinh năm 1970, là con trai nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn Phổ. Anh hiện làm việc tại Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa, phụ trách thông tin tuyên truyền.

QUỐC TUẤN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận