Thứ ba, 14/08/2018 01:31 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tăng cường kiểm tra các hoạt động GTVT

05/03/2014, 12:41 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ GT- VT Đinh La Thăng vừa ký ban hành Công văn yêu cầu kiểm tra sức khỏe của lái xe, tăng cường quản lý bến xe ô tô khách và chấn chỉnh hoạt động kiểm định phương tiện.

Bộ trưởng Bộ GT- VT Đinh La Thăng vừa ký ban hành Công văn gửi các đơn vị trực thuộc, Sở GT- VT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam về việc kiểm tra sức khỏe của lái xe, tăng cường quản lý bến xe ô tô khách và chấn chỉnh hoạt động kiểm định phương tiện. Công văn nêu rõ:

Các Sở GTVT phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan tại địa phương đến hết ngày 30/4 phải rà soát và thực hiện xong việc khám sức khỏe cho toàn bộ đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải, kiên quyết không để lái xe không đủ tiêu chuẩn sức khỏe điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải. Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo dõi báo cáo về Bộ trước ngày 31/5.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các Sở GTVT khẩn trương đánh giá việc thực hiện quy hoạch bến xe tại các địa phương, các mô hình quản lý và điều hành bến xe có hiệu quả để nghiên cứu đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe ô tô khách theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, không ghép lẫn các nội dung quản lý nhà nước trong Quy chuẩn kỹ thuật, báo cáo về Bộ GTVT trước 31/5.

VĂN HÙNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận