Thứ hai, 22/10/2018 10:03 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tăng cường kiểm tra kinh doanh thuốc BVTV

28/11/2013, 10:12 (GMT+7)

Sở NN-PTNT Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc tăng cường kiểm tra kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn thành phố.

Sở NN-PTNT Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc tăng cường kiểm tra kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Giám đốc Sở đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương chủ động tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các hộ kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV theo quy định.

Chỉ đạo phòng chức năng tiến hành rà soát, đánh giá việc cấp phép kinh doanh buôn bán thuốc BVTV cho các hộ; không cấp hoặc phải thu hồi giấy phép kinh doanh buôn bán thuốc BVTV đối với những trường hợp không có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Tổng hợp kết quả thực hiện gửi về Sở thông qua Thanh tra Sở, địa chỉ: Số 143 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội trước ngày 20 hàng tháng để báo cáo UBND TP và Bộ NN-PTNT.

Yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục BVTV Hà Nội tập trung chỉ đạo các trạm BVTV phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn quận, huyện, thị xã thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật của các hộ kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định.

Giao các cán bộ BVTV ở xã phường, thị trấn và thôn, bản tập trung làm tốt công tác giám sát các hoạt động kinh doanh buôn bán, sử dụng thuốc BVTV để phát hiện các vi phạm và kịp thời thông tin, báo cáo về Chi cục BVTV để tổ chức thanh tra, kiểm tra xử lý theo quy định.

Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra về Sở NN-PTNT thông qua Thanh tra Sở trước ngày 18 hàng tháng.

Chánh Thanh tra Sở NN-PTNT Hà Nội có trách nhiệm chủ động phối hợp với phòng Trồng trọt Sở, Chi cục BVTV và các cơ quan chức năng Công an, Quản lý thị trường TP tiếp tục tổ chức thanh tra, kiểm tra đối các tổ chức, các đại lý kinh doanh thuốc BVTV theo kế hoạch thanh tra đã được Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nội giao hàng năm cũng như các cuộc thanh tra đột xuất theo quy định của Luật Thanh tra. Xử lý nghiêm các tổ chức, các nhân có vi phạm theo đúng thẩm quyền.

Đôn đốc, tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra và đề xuất biện pháp quản lý và xử lý các vi phạm theo quy định; báo cáo Giám đốc Sở NN-PTNT và Bộ NN-PTNT, UBND TP trước ngày 20 hàng tháng.

NM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận