Chủ nhật, 24/06/2018 06:48 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tăng cường quản lí sản xuất, tiêu thụ rau

26/07/2013, 09:11 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát mới có Chỉ thị gửi UBND các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ NN-PTNT tăng cường quản lí SX, tiêu thụ rau nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát mới có Chỉ thị gửi UBND các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ NN-PTNT tăng cường quản lí SX, tiêu thụ rau nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm.

Bộ NN-PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ: Chỉ đạo Sở NN-PTNT rà soát, duy trì và phát triển các vùng SX RAT, tăng cường thực hiện các biện pháp SX RAT theo hướng thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP);

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường đào tạo, tập huấn các cán bộ quản lí - kỹ thuật - khuyến nông ở địa phương, đẩy mạnh việc tập huấn, hướng dẫn nông dân quy trình SX RAT cũng như quản lí việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV, nâng cao nhận thức, hiểu biết về quy định pháp luật ATTP nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người SX kinh doanh nông sản thực phẩm;

Chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp tăng cường kiểm soát và xử lí các trường hợp vi phạm về buôn bán, sử dụng thuốc BVTV tại các vùng SX rau tập trung, tăng cường giám sát chất lượng rau, đặc biệt tập trung ở các vùng trồng các loại rau có nguy cơ cao;

Phát triển nhân rộng các mô hình liên kết giữa DN và nông dân thông qua HTX và hình thức phù hợp trong SX tiêu thụ RAT;

Chỉ đạo Sở NN-PTNT phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình UBND các tỉnh phê duyệt cơ chế, chính sách đầu tư và hỗ trợ SX, sở chế RAT theo quy định tại Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành SX nông nghiệp tốt.

LÊ BỀN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận