Thứ tư, 15/08/2018 04:21 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tăng cường quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão

05/05/2014, 09:20 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, TP ven biển về việc tăng cường công tác quản lý cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.

Theo đó, Bộ NN-PTNT đề nghị UBND các tỉnh, TP ven biển chỉ đạo Sở NN-PTNT và các cơ quan có liên quan triển khai một số nhiệm vụ sau:

Tăng cường công tác kiểm tra các cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại địa phương;

Việc khảo sát, lựa chọn địa điểm, thiết kế kỹ thuật các cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá phải phù hợp với điều kiện tự nhiên và đáp ứng nhu cầu neo đậu tàu cá của ngư dân;

Hoàn thành việc công bố cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão theo quy định;

Đối với cảng cá do luồng lạch bị bồi láng, cơ sở hạ tầng bị xuống cấp không còn đảm bảo an toàn cho tàu cá, thực hiện công bố đóng cảng cá theo quy định tại Nghị định số 80/2012/NĐ-CP và Thông tư số 52/2013/TT-BNNPTNT;

Chủ động cân đối, bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương cho công tác quản lý, duy tu, bảo trì để các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão vận hành, hoạt động thông suốt, phát huy vai trò, hiệu quả;

Tham mưu cho UBND cấp tỉnh ban hành Quy chế Quản lý cảng cá và Quy chế quản lý Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên cơ sở các nội dung quy định tại Thông tư số 52/2013/TT-BNNPTNT...

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận