Thứ hai, 18/06/2018 05:11 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tăng cường quản lý công trình cấp nước tập trung

18/04/2014, 06:00 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT vừa có chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, vận hành khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn. 

Theo đó, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2011 - 2015, đến nay, trong phạm vi cả nước, khoảng 82% người dân nông thôn đã được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh... Tuy nhiên, ở một số địa phương, kết quả đạt được chưa tương xứng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, số lượng công trình cấp nước hoạt động kém hiệu quả vẫn còn cao, chất lượng nước của nhiều công trình chưa thật ổn định.

Tại Lâm Đồng, theo báo cáo của Sở NN-PTNT, tính đến nửa cuối tháng 4/2014, toàn tỉnh hiện có 3.866 công trình nước sinh hoạt và vệ sinh các loại (giếng khoan, giếng đào, bể chứa...), trong đó đáng chú ý là có 55 công trình cấp nước tập trung nông thôn. Trong 55 công trình này, có 36 công trình lớn do Trung tâm Nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn (thuộc Sở NN-PTNT) quản lý; số còn lại hầu hết là do địa phương quản lý. Những công trình này được xây dựng từ nhiều nguồn vốn, trong đó chủ yếu là vốn của chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Cũng theo số liệu của Sở NN-PTNT Lâm Đồng, từ những công trình này, hiện tỷ lệ người dân được cấp nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh ở nông thôn toàn tỉnh đạt gần 70% so với tổng số dân. Cũng như tình hình chung trong cả nước, mặc dầu chương trình nước sinh hoạt tập trung nông thôn ở Lâm Đồng đã mang lại hiệu quả cao khá rõ nét nhưng vẫn còn một số nơi, một số công trình chưa phát huy được hiệu quả, thậm chí là còn gây lãng phí.

Để nâng cao hiệu quả và hoạt động bền vững các công trình cấp nước tập trung nông thôn, Bộ NN-PTNT yêu cầu: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ban điều hành chương trình của tỉnh, thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện nghiêm túc một số công việc như rà soát hiện trạng, đánh giá hiệu quả hoạt động, phân loại công trình...; nghiên cứu, đánh giá, lựa chọn công nghệ hiệu quả và phù hợp; ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư và quản lý vận hành phù hợp... các công trình cấp nước tập trung của địa phương mình.

KHẮC DŨNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận