Thứ hai, 19/08/2019 09:37 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Tăng cường quản lý ngư nghiệp bền vững giữa Việt Nam và Indonesia

14/09/2018, 14:15 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ đồng ý nội dung dự thảo "Thông báo chung về Hợp tác quốc tế tự nguyện chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và tăng cường quản lý ngư nghiệp bền vững" giữa Việt Nam và Indonesia.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay mặt Chính phủ ký Thông cáo chung.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Thông báo chung ngay sau khi Thông cáo chung này có hiệu lực.

ĐT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận