Thứ hai, 18/06/2018 04:51 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tập huấn cho các doanh nghiệp xuất khẩu tôm sang Úc

10/10/2017, 09:00 (GMT+7)

Cục Thú y vừa kết thức lớp tập huấn về giám sát và lấy mẫu xét nghiệm bệnh đối với tôm sau chế biến để xuất khẩu sang thị trường Úc.

16-07-31_nh_2

Nội dung tập huấn bao gồm: Các yêu cầu và quy định về an toàn dịch bệnh của Tổ chức Thú y thế giới (OIE) và của Úc về kiểm soát dịch bệnh, kiểm dịch xuất khẩu thủy sản, bao gồm xuất khẩu tôm sang Úc; Phổ biến kiến thức và kỹ thuật về giám sát, lấy mẫu xét nghiệm phát hiện bệnh theo quy định của OIE và của Úc; Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản của Bộ NN-PTNT và Cục Thú y; Thực hành kỹ năng lấy mẫu, ghi chép thông tin về mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu đến phòng thử nghiệm được Bộ NN-PTNT chỉ định để xét nghiệm; Cục Thú y đã thành lập Hội đồng kiểm tra đánh giá kiến thức và kỹ năng của các học viên về giám sát, lấy mẫu xét nghiệm phát hiện bệnh trên tôm để có cơ sở xét cấp Chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn cho các học viên đạt yêu cầu.

48 học viên đến từ 21 đơn vị (bao gồm 17 DN có hoạt động XK tôm sang Úc và 4 đơn vị thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản và 2 đơn vị thuộc Cục Thú y) đã tham dự khóa học, đạt yêu cầu và được cấp Chứng nhận hoàn thành khóa học. Các học viên của các Doanh nghiệp cho biết đây là lần đầu tiên họ được biết những kiến thức, kỹ thuật về giám sát và lấy mẫu xét nghiệm bảo đảm tính khoa học theo đúng quy định của OIE và của Úc.

Hiện nay, Cục Thú y đã nhận được văn bản của nhiều doanh nghiệp khác đề nghị tổ chức tập huấn với các nội dung tương tự.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận