Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thứ bảy 04/07/2020 - 06:26

Chăn nuôi

Tập huấn điều tra khảo sát chất lượng đàn bò

Thứ Hai 01/04/2019 - 10:50

Từ ngày 15 - 31/3, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị đã tiến hành triển khai 5 lớp tập huấn về công tác điều tra, khảo sát chất lượng đàn bò cho hơn 150 khuyến nông viên, thú y viên cơ sở.

Giảng viên đã hướng dẫn cụ thể các biểu mẫu, các số liệu thông tin cần thu thập... để có số liệu chính xác cho học viên.

Trong thời gian tới Trung tâm sẽ phối hợp với Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh và các địa phương triển khai thực hiện công tác khảo sát đánh giá chất lượng đàn bò, từ đó làm căn cứ, đề xuất các giải pháp phát triển chăn nuôi bò giai đoạn tới, tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 -2020 và định hướng đến năm 2025.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/tap-huan-dieu-tra-khao-sat-chat-luong-dan-bo-d239399.html