Thứ năm, 16/08/2018 07:03 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tập huấn nghiệp vụ khuyến ngư

16/08/2012, 10:56 (GMT+7)

Trung tâm KN-KN tỉnh Bình Định đã khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật cho 60 cán bộ khuyến ngư, khuyến nông kiêm nhiệm khuyến ngư các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Trung tâm KN-KN tỉnh Bình Định đã khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật cho 60 cán bộ khuyến ngư, khuyến nông kiêm nhiệm khuyến ngư các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Trong thời gian 2 ngày,  học viên được các thạc sỹ, kỹ sư thuỷ sản của trung tâm giảng giải và thảo luận các chuyên đề: Kỹ thuật nuôi cá chình, cá điêu hồng thương phẩm trong hồ chứa; xử lý bệnh thuỷ sản... Đây là lớp tập huấn thứ 3 do trung tâm thực hiện theo kế hoạch thông tin, huấn luyện, đào tạo năm 2012 đã được tỉnh phê duyệt.

TRẦN DUY KHẢ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận