Thứ năm, 21/06/2018 09:58 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

TCty Cà phê Việt Nam triển khai công tác tài chính, kiểm toán

22/12/2014, 08:12 (GMT+7)

Ngày 19/12/2014, tại TP. Nha Trang, TCty Cà phê Việt Nam đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tài chính kế toán, kiểm toán năm 2014 và triển khai công tác 2015.

Năm 2014, mặc dù chịu nhiều tác động do thời tiết diễn biến rất phức tạp, đã làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng vườn cây giảm từ 20 - 25% so với niên vụ trước, song TCty đã chú trọng các giải pháp để khắc phục hậu quả. Đồng thời thực hiện chỉ đạo công văn của Văn phòng Chính phủ về xử lý nợ vốn vay ODA, công văn của Bộ Tài chính.

TCty đã báo cáo tình hình thực hiện dự án và được Bộ Tài chính, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đề nghị xử lý xin xóa nợ, khoanh nợ nguồn vốn vay ODA. Đến nay, TCty đã được xử lý xóa nợ gốc 0,9 triệu Euro/1,724 triệu Euro tiền gốc và lãi phát sinh đã quá hạn đến 31/12/2013.

Theo kế hoạch năm 2015, Cty đạt doanh thu 5.620 tỷ đồng, lợi nhuận 143 tỷ đồng và nộp và ngân sách Nhà nước 64 tỷ đồng. Đồng thời triển khai quyết liệt, đồng bộ chương trình tái cơ cấu theo quyết định và đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

NGỌC THĂNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận