Thứ hai, 23/07/2018 08:49 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thái Nguyên cho vay xi măng

28/02/2014, 11:10 (GMT+7)

Một trong những nội dung quan trọng của Chương trình MTQG xây dựng NTM của tỉnh Thái Nguyên vừa được thông qua trong năm 2014 là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Một trong những nội dung quan trọng của Chương trình MTQG xây dựng NTM của tỉnh Thái Nguyên vừa được thông qua trong năm 2014 là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Trong năm 2013, tổng vốn đầu tư, cho vay, hỗ trợ xây dựng NTM của tỉnh Thái Nguyên là 7.500 tỷ. Trong đó, nguồn vốn xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu là 1.376 tỷ. Từ nguồn vốn trên, địa phương đã triển khai được phong trào rộng khắp ở các địa phương trong toàn tỉnh xây dựng GTNT.

Kết quả có 660 km đường GTNT được cải tạo, xây dựng mới; 70 km kênh mương được cải tạo, cứng hóa; 12 công trình cấp nước tập trung, 102 trường học các cấp, 21 trạm y tế xã, 85 trạm điện cùng nhiều công trình hạ tầng khác được hoàn thành đưa vào sử dụng.

Tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM Thái Nguyên vừa thông qua các định hướng lớn trong năm 2014. Theo đó, từ năm 2013 đến 2015, địa phương sẽ dùng nguồn ngân sách để hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng với mức 2 tỷ đồng/năm/xã.

Một chương trình được đánh giá cao là việc tiếp tục thông qua phương án vay xi măng để hỗ trợ đầu tư xây dựng đường GTNT. Điều kiện để hỗ trợ là các tuyến đường xây dựng có quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu tối thiểu theo quy định về đường GTNT và đúng với quy hoạch xây dựng NTM.

Đồng thời, việc xây dựng phải huy động được đóng góp của nhân dân. Dự kiến, trong năm 2014, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục cho vay xi măng để hỗ trợ đầu tư xây dựng với số lượng 50 ngàn tấn. Kế hoạch trên sẽ được kéo dài cho đến hết năm 2015.

Cho đến nay, trong tổng số 20 xã điểm, Thái Nguyên có 12 xã đạt số tiêu chí cao. Trong đó có 2 xã đã đạt 18 tiêu chí, 2 xã đạt 17 tiêu chí, 2 xã đạt 16 tiêu chí, 6 xã đạt 15 tiêu chí. Tỉnh đã xây dựng lộ trình để 7 xã đầu tiên cán đích trong 2 năm 2014, 2015 (gồm 2 xã của huyện Phú Bình, 3 xã của TP. Thái Nguyên, 1 xã của huyện Phổ Yên và 1 xã của huyện Đại Từ).

Theo đó, tổng nhu cầu kinh phí dự kiến để hoàn thành xây dựng NTM của 20 xã điểm là 288 tỷ đồng. BCĐ xây dựng NTM của tỉnh đã giao các tiêu chí chưa hoàn thành cho các ngành cụ thể để xây dựng kế hoạch, giải pháp, hướng dẫn 20 xã điểm thực hiện.

THÀNH ĐỒNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận