Thứ ba, 17/09/2019 11:11 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Thái Nguyên: Phấn đấu có 25 xã trở lên đạt chuẩn năm 2015

06/03/2015, 06:03 (GMT+7)

Sau 4 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn Thái Nguyên đã có sự thay đổi đáng kể. 

Đến nay, tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 12,1 tiêu chí, tăng 7,3 tiêu chí/xã so với năm 2011; số xã đạt chuẩn 19 tiêu chí: 12 xã; số xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí: 35 xã; từ 10 - 14 tiêu chí: 45 xã; 51 xã đạt từ 5-9 tiêu chí.

Để thực hiện tốt Chương trình MTQG xây dựng NTM, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực nghiên cứu, hướng dẫn, đồng thời kiểm tra đôn đốc cơ sở, tuy nhiên, vẫn còn một số tiêu chí đạt thấp nhưng chưa có giải pháp khắc phục như tiêu chí môi trường, văn hóa, nâng cao thu nhập cho người dân, chợ nông thôn…

Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên xác định, năm 2015, toàn tỉnh phấn đấu có 25 xã đạt chuẩn NTM trở lên, không còn xã dưới 10 tiêu chí; các xã còn lại tăng từ 3 tiêu chí trở lên; những xã đã đạt chuẩn NTM tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng phát triển bền vững, tập trung vào tiêu chí tăng thu nhập và bảo vệ môi trường theo phương châm “từ nhà ra ngõ”. Phấn đấu có hai đơn vị cấp huyện về đích NTM là TP. Thái Nguyên và TX Sông Công.

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo tỉnh đã yêu cầu các địa phương, đơn vị rà soát, đánh giá tình hình sát với thực tế, tham mưu cho tỉnh phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành; tập trung mọi nguồn lực, thực hiện lồng ghép các nguồn vốn đầu tư về nông thôn cho xây dựng NTM; tiếp tục chỉ đạo phát triển SX kinh tế gắn với tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong xây dựng NTM về ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM…

ĐỒNG VĂN THƯỞNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận